1. Aansoek om akkreditasie van privaat studentebehuising

Riglyne van die Universiteit Stellenbosch vir akkreditasie van privaat studentebehuising buite kampus vir 2023​
Aansoekvorm om akkreditasie van privaat studentebehuising buite kampus vir 2023​


2. Geakkrediteerde verblyf

Akkreditasie word toegestaan op grond van die inligting wat in die aansoekvorm voorsien word. 'n Besoek aan die perseel sal gereël word sodra COVID-19-regulasies dit toelaat.

Daar is vyf akkreditasiekategorieë:

- NSFAS-geakkrediteerde verblyf 
(Vier beddens of meer, binne 3 km vanaf kampus, binne NSFAS se kosteperk en voldoen aan die bykomende NSFAS-kriteria)
Lys van NSFAS-geakkrediteerde verblyf​

- NSFAS-geakkrediteerde enkelverblyf 
(Drie beddens of minder, binne 3 km vanaf kampus, binne NSFAS se kosteperk en voldoen aan die bykomende NSFAS-kriteria)
Lys van NSFAS-geakkrediteerde enkelverblyf

- US-geakkrediteerde verblyf 
(Vier beddens of meer en voldoen aan die US se kriteria vir akkreditasie)
Lys van US-geakkrediteerde verblyf​

- US-geakkrediteerde enkelverblyf 
(Drie beddens of minder, voldoen aan die US se kriteria vir akkreditasie EN waar 'n NSFAS-student reeds 'n huurooreenkoms onderteken het en sodoende ooreengekom het om die woning se regulasies na te kom) 
Lys van US-geakkred iteerde enkelverblyf (word binnekort opgedateer)

-Tygerberg- geakkrediteerde verblyf 
(wonings in die omgewing van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, Tygerbergkampus)
Lys van Tygerberg-geakkrediteerde verblyf

Let asseblief daarop dat NSFAS-studente ook aansoek om plasing in US geakkrediteerde verblyf kan doen, maar dat die student verantwoordelik sal wees vir enige tekort in huurgeld betaalbaar aan die verhuurder.

Die kriteria vir akkreditasie word gepubliseer in die Riglyne van die Universiteit Stellenbosch vir akkreditasie van privaat studentebehuising buite kampus 2022 (2023-inname).

Neem asseblief kennis van die volgende:

- Dit bly die verantwoordelikheid van die verhuurder om te verseker dat die verblyf van die vereiste gehalte is en deur die jaar aan die riglyne voldoen.
- Dit bly die verantwoordelikheid van die student om te verseker dat hy of sy die inhoud van die huurooreenkoms, die koste van verblyf en sy of haar verpligtinge as huurder ten opsigte van die huurooreenkoms verstaan. Die huurooreenkoms is tussen die student en die verhuurder. Die US is nie 'n party tot die ooreenkoms nie.
- Laastens, dit bly die student se prerogatief om geskikte privaat behuising buite die kampus te kies.

Rig asseblief enige navrae aan privateaccomm@sun.ac.za.


3. Nuttige verblyfwebwerwe

PropertyPro
https://www.propertypro.co.za/

Nooitgedacht
https://nooitgedachta.co.za/
http://educata.co.za/block-c/

Isa Dameskoshuis
https://isacarstens.co.za/stellenbosch-accommodation/

Stellies-Student-Stay
http://www.stellies-student-stay.co.za/

Academia
https://www.academia.co.za/

Lutz Building
https://www.lutzstudentrooms.co.za/

La Rez
https://larez.co.za/

Facebook: Student Accommodation Stellenbosch
https://www.facebook.com/

HDK Properties
http://studentlife.co.za/

DigsConnect
https://www.digsconnect.com/

Campus Key
http://www.campuskey.co.za/

Eikenhof Private Hostel
http://www.eikenhofkoshuis.co.za/

Anna Basson Eiendomme
http://www.annabasson.co.za/ 

MT Simon and Nuutgevonden
Email: christine.devos@rawson.co.za
Tel: 0636129456 

Maranatha Properties
Email: verhurings@adept.co.za
Tel: 0822282591 

Neelsie Eiendomme
http://stellenbosch.rentals/

Universiteit Stellenbosch Internasionaal (SUI)
https://www0.sun.ac.za/international/about/accommodation-in-stellenbosch/letting-agencies-in-stellenbosch.html

MySpace Studenteverblyf
https://myspaceres.co.za/

The Digs (Tygerberg)
www.thedigs.co.za

Bellvista (Tygerberg)
www.bellvista.co.za


4. Kampus Pendeldiens

Kliek hier vir meer inligting​.  


5. PSO's (Private studente organisasies) 

Studente wat nie in 'n Stellenbosch Universiteitskoshuis woon nie en reeds privaat akkommodasie het, word outomaties lidmaatskap aan 'n PSO en 'n Kluster ingedeel. Vir meer inligting oor die PSO's, besoek asseblief die volgende skakel:  www.sun.ac.za/pso

Vrywaring: Die inhoud in hierdie bemarkingsmateriaal word slegs vir algemene inligtingsdoeleindes voorsien.  US aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige foute, weglatings of onakkuraatheid van die inligting nie.

US is nie 'n party tot die huurooreenkoms wat gesluit word tussen die student(e) en verhuurder(s) nie en sal gevolglik nie betrokke raak of aanspreeklikheid aanvaar vir enige kwessies of geskille wat voortspruit uit die werking van die huuroorenkoms, betaling van huur en/of dienslewering nie. ​