Studiegeld


 

*beraamd; onderhewig aan goedkeuring van begroting teen einde 2018.

Hierdie bedrae is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus - klik hier om na Universiteit Stellenbosch Internasionaal se webtuiste geneem te word. 

Hieronder volg 'n verteenwoordigende uittreksel uit die Universiteit se onderrigprogram-aanbod met die benaderde studiegeld per jaar, soos van toepassing in 2019. Onthou asseblief dat dit net benaderde syfers is om 'n aanduiding te gee van wat die studiegeld ongeveer kan beloop. U kan ook ‘n kwotasie saamstel om 'n meer akkurate aanduiding te kry – verwys na die skakel bokant die tabel hieronder.

Let asseblief daarop dat studieverwante addisionele bedrae bekend as Modulekoste en Programkoste (materiaal-, laboratorium- en reisgelde), bereken volgens 2018-bedrae met die jaarlikse verhoging, hieronder ingesluit is; departemente mag die bedrae op grond van akademiese behoefte wysig. Boekegelde (verwys na akademiese departemente), ledegeld vir akademiese verenigings (R50 - R5 565), PSO-gelde vir privaatstudente (R343), huisgelde vir koshuisstudente (R588) en parkeergelde is uitgesluit.


Vir meer besonderhede oor studiegelde, raadpleeg die Jaarboek 2019, Deel 3 waarin die beraamde studiegeld vir sekere voorgraadse en nagraadse programme verskyn.

'n Kopie van die Jaarboek 2019, Deel 3  is ook vanaf middel Desember 2018 beskikbaar by die Navrae-toonbank, Administrasie Gebou A, Ryneveldstraat, Stellenbosch, tel: +27 21 808-9111. 

Vra ’n meer gespesifiseerde Voorlopige Ve​rklaring van Gelde Kwotasie aan (Voorgraads en Nagraads, alle jare van registrasie)

KursusBeraamde bedrag in 2019 
vir 1ste jaar van  
Voorgraadse studie (tensy anders vermeld)
  
BAR42 117
BA (Regsgeleerdheid)R49 753
BA in Visuele Kunste R38 664
B Drama en Teaterstudie R40 363
BMus
R45 408
BEd (Internediere Fase)
BEd (Grondslagfase)
R44 596
R41 563
BScR50 141
BSc AgricR45 378
BSc in VoedselwetenskapR48 161
BSc Bosbou & Houtwetenskap 
(1ste - 3de jaar, per jaar)
R46 624
BSc Bosbou & Houtwetenskap (4de jaar)R53 515
BTh R40 243
BDivR44 852
LLB (Voorgraads)R49 328
LLB (Nagraads, as 2de B-graad), 2-jarige, 1steR44 066
LLB (Nagraads, as 2de B-graad), 3-jarige, 1steR51 768
BComR43 972
BCom (Aktuariële Wet)R62 757
BCom (Regsgeleerdheid)R52 120
BRek I     |     BRek II
R46 418  |     R51 398
BRek III
R49 777
BRekLLBR54 651
BIng R58 263
BSc in FisioterapieR48 619
BSc in DieetkundeR48 849
B in ArbeidsterapieR49 723
B in Spraak- Taal- en GehoorterapieR45 763
MB ChB I
R64 631
MB ChB IIR64 631
MB ChB IIIR63 416
MB ChB IVR56 220
MB ChB V R79 286
MB ChB VIR61 815

 

Kliek hier vir 'n PDF-dokument met beraamde studiegeld vir 2020.


 

​​ ​
​​