Bedrag betaalbaar teen registrasie


Die gelde betaalbaar teen die datum van registrasie is gelykstaande aan die eerste paaiement van studiegelde en, indien van toepassing, die eerste paaiement van Inwoningsgeld (etes uitgesluit).

Verpligte eerste paaiemente betaalbaar teen registrasiedatum in 2021:

​​

Voorgraads

Nagraads

Diploma

Eerste paaiement van Studiegeld

R14 440​

R10 530

R10 530

Plus: (Indien van toepassing)

Eerste paaiement van Inwoningsgeld

R14 600

R14 600

R14 600

Totaal

R27 531

R23 759

R23 759


Hierdie bedrae is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus -
 klik hier om na Stellenbosch Universiteit Internasionaal se webtuiste geneem te word. ​

Alle agterstallige bedrae van 'n vorige jaar moet vereffen wees voordat 'n student vir 'n volgende jaar mag registreer.

Klik hier vir belangrike inligting rakende stuentegelde betaalbaar teen die datum van registrasie vir 2021

Klik hier​ vir verdere inligting oor 2021​-gelde.