Bedrag betaalbaar teen registrasie

Die gelde betaalbaar teen die datum van registrasie is gelykstaande aan die eerste paaiement van studiegelde en, indien van toepassing, die eerste paaiement van Inwoningsgeld (etes uitgesluit).

Verpligte eerste paaiemente betaalbaar teen registrasiedatum in 2017:

 


Voorgraads

Nagraads

Diploma

Eerste paaiement van Studiegeld

R11 353

R8 280

R8 280

Plus: (Indien van toepassing)

Eerste paaiement van Inwoningsgeld

R10 600

R10 600

R10 600

Totaal

R21 953

R18 880

R18 880

 

Hierdie bedrae is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus - klik hier om na Stellenbosch Universiteit Internasionaal se webtuiste geneem te word. 

Alle Internasionale studente, insluitend Namibiërs, moet hul volle studiegelde teen die datum van registrasie vereffen. Internasionale studente (sedert die 2016-inname), wat van Universiteitskoshuise gebruik maak moet 60% van die koshuisgelde met registrasie betaal.

Alle agterstallige bedrae van 'n vorige jaar moet vereffen wees voordat 'n student vir 'n volgende jaar mag registreer.

Klik hier vir verdere inligting oor 2017-gelde.

Klik hier vir meer inligting oor bedrae betaalbaar teen registrasie in 2018.