​​

Taal aan die US

Die Raad het met instemming van die Senaat 'n nuwe Taalbeleid op 22 Junie 2016 goedgekeur vir implementering vanaf 1 Januarie 2017.

Nuwe US Taalbeleid bevorder toegang en meertaligheid: verklaring deur mnr George Steyn, Raadsvoorsitter van die Universiteit Stellenbosch, klik hier

US Taalbeleid

Taalbeleid Vrae en Antwoorde

 leaf.pngStudentevrae