Registrar's Division
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Sekretariaat: US AlgemenebestuursvergaderingsHierdie kantoor is verantwoordelik vir die sekretariaat van die US Algemenebestuursvergaderings (ABV).

US Almanak​ 2019 | US StatuutUS Beleide​


 

 

Bestuurder: Institusionele SekretariaatMeBeireKramerrmt_secretariat@sun.ac.za+27 21 808 4732
Komiteebeampte MeGhafsaGamietghgamiet@sun.ac.za+27 21 808 3540