Registrar's Division
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Sekretariaat: US Senaat en Komitees


​Hierdie kantoor is verantwoordelik vir die sekretariaat van vergaderings van die US Senaat​ en die volgende komitees.

  • ​Uitvoerende Komitee van die Senaat
  • Akademiese Beplanningskomitee
  • Eregradekomitee

US Almanak​ 2019 | US Statuut | US Beleide​