Registrar's Division
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Sekretariaat: US Raad en Komitees

​​Hierdie kantoor is verantwoordelik vir die Sekretariaat van vergaderings van die US Raad​ en die volgende komitees:

  • Uitvoerende Komitee van die Raad 
  • Eregradekomitee
  • Oudit- en Risikokomitee
  • Sosiale en Besigheidsetiekkomitee (SBK) 
  • Taalkomitee

US Almanak​ 2019 | US Statuut| US Beleide​