Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch


Fakulteit Opvoedkunde vereer sy...

Amper 550 grade is Dinsdag 5 Desember deur Universiteit Stellenbosch se Fakulteit Opvoedkunde oorhandig.... Lees meer ›

US se #US99-teiken 'opgegradeer' na R999...

Die Universiteit Stellenbosch (US) se pre-eeufeesfondsinsamelingsveldtog, #US99, wat daarop gemik is om... Lees meer ›

ʼn Doktorale reis van Sabratah na...

Dít is die reis wat dr Eman Teer moes onderneem om haar doktorsgraad in Fisiologiese Wetenskappe aan die... Lees meer ›
​                                              _______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vir nuus en foto's, volg ons op Twitter @MatiesStudents, Instagram @StellenboschUni en Facebook facebook.com/stellenboschuniversity  #SUgrad


Klik hier vir 'n regstreekse web-uitsending


4-8 Desember 2017

grad strip.png  

Die verlening van kwalifikasies in Desember 2017 vind plaas by die Coetzenburgsentrum, op die datums en tye soos hieronder aangedui.

Alle graduandi​ (met die uitsondering van doktorandi) moet TWEE URE voor die aanvang van die gradeplegtigheid aanmeld, reeds in besit van hul akademiese drag, om in die kandidateprosessie opgestel te word. Doktorandi moet een en 'n half uur voor die aanvang van die plegtigheid aanmeld. Neem moontlike beurtkrag, verkeersknope en parkeertyd in ag om te verseker dat jy betyds aankom. 

Laai die amptelike kennisgewing af

Laai die volledige program af​​


 

1.       Maandag 4 Desember (17:30) 

Doktorale kandidate moet op die laatste 16:00 aanmeld
Alle ander kandidate moet op die laatste 15:30 aanmeld

Program en naamlys

Natuurwetenskappe
2.       Dinsdag 5 Desember (10:00)

Doktorale kandidate moet op die laatste 08:30 aanmeld
Alle ander kandidate moet op die laatste 08:00 aanmeld

Program en naamlys

Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
3.       Dinsdag 5 Desember (17:30)

Doktorale kandidate moet op die laatste 16:00 aanmeld
Alle ander kandidate moet op die laatste 15:30 aanmeld

Program en naamlys

Opvoedkunde

Krygskunde

4.       Woensdag 6 Desember (10:00)

Doktorale kandidate moet op die laatste 08:30 aanmeld
Alle ander kandidate moet op die laatste 08:00 aanmeld

Program en naamlys

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Kwalifikasies wat toegeken word (Groep A): Dipl in Openbare Verantw, NGDip Besigheidsbest en -admin, NGDip Dispuutbesl, NGDip FinBepl, NGDip Leierskapontw, NGDip Omgewingsbest, NGDip Ontwikkelingsfin, NGDip Projekbest, NGDip Toekomsstudie, NGDip Volhoubare Ontw, HonsBCom (slegs Openbare en Ontwikkelingsbestuur), HonsBPA, MPhil (Bestuursafr, Omgewingsbest, Ontwikkelingsfin, Toekomsstudie, Volhoubare Ontw), MPA, MBA, BRek, BRekLLB, HonsBRek, MRek, PhD (Bestuurskool)

5.       Woensdag 6 Desember (17:30)

Doktorale kandidate moet op die laatste 16:00 aanmeld
Alle ander kandidate moet op die laatste 15:30 aanmeld

Program en naamlys

Lettere en Sosiale Wetenskappe (maar slegs Drama, Musiek en Visuele Kunste tot op magistervlak, nie doktoraal nie)

AgriWetenskappe

Regsgeleerdheid (uitgesluit BCom Regsgeleerdheid, BA Regsgeleerdheid en BRekLLB)

6.       Donderdag 7 Desember (10:00)

Doktorale kandidate moet op die laatste 08:30 aanmeld
Alle ander kandidate moet op die laatste 08:00 aanmeld

Program en naamlys

Lettere en Sosiale Wetenskappe (ingesluit BA Regsgeleerdheid, maar uitgesluit Drama, Musiek en Visuele Kunste tot op magistervlak, wel doktoraal in hierdie drie vakgebiede indien daar kandidate is)
7.       Donderdag 7 Desember (17:30)

Doktorale kandidate moet op die laatste 16:00 aanmeld
Alle ander kandidate moet op die laatste 15:30 aanmeld

Program en naamlys

Teologie

Ingenieurswese

8.       Vrydag 8 Desember (10:00)

Doktorale kandidate moet op die laatste 08:30 aanmeld
Alle ander kandidate moet op die laatste 08:00 aanmeld

Program en naamlys

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Kwalifikasies wat toegeken word (Groep B): NGDip AktWet, NGDip Bemarking, NGDip MIV/Vigsbest, NGDip Vervoer en Logistiek, BCom (ingesluit Regsgeleerdheid), HonsBCom (uitgesluit Openbare en Ontwikkelingsbestuur), MPhil (alle programme nie by Groep A ingedeel nie), MCom, PhD (Stellenbosch)

Eredoktorsgrade​

 


 

 
 


 Kyk meer hoogtepunte van die Maart 2016 gradeplegtighede

 
 


Kyk meer alumni-videos  ​​​