DESEMBER GRADEPLEGTIGHEID 2020

Die US Rektoraat het ’n hibridiese model vir die gradeplegtigheidsiklus van Desember 2020 goedgekeur. Die hibridiese model sluit klein fisiese gradeplegtighede (van aangesig tot aangesig) sowel as fakulteitspesifieke virtuele gradeplegtighede in. Gradeplegtighede sal van 14 tot 16 Desember 2020 plaasvind.

Let asseblief daarop dat bogenoemde reëlings onderworpe is aan COVID-verwante omstandighede en toepaslike regulasies in Desember.

Twaalf klein fisiese gradeplegtighede (vier per dag) sal aangebied word in ’n formaat wat aan huidige regulasies voldoen en nie die gesondheid en veiligheid van graduandi en hulle gaste in gevaar sal stel nie. Die fisiese gradeplegtighede sal plaasvind in die Endlersaal van die US Konservatorium, synde die geskikste lokaal vir die klein toegelate gehoor, dog met genoeg plek om steeds behoorlike sosiale distansiëring moontlik te maak.

Die fisiese plegtighede (van aangesig tot aangesig) sal gehou word vir die toekenning van:

  • Doktorsgrade (*wat insluit doktorsgrade wat in Maart/April 2020 verwerf is)
  • Eredoktorsgrade;
  • Die Kanselierstoekennings; en
  • Die Kanseliersmedalje.

Virtuele fakulteitsgebaseerde seremonies word vir die res van die gradeplegtighede kategorieë gehou. Hierdie graduandi ontvang hul kwalifikasies in absentia.