Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​Tweede gradeplegtigheid-seremonie:...

Erkenning gegee aan die baanbrekerswerk van die Fakulteite Teologie en Ingenieurswese tydens die tweede... Lees meer ›

Ma en dogter vang saam graad by die US

Benita ontvang haar MEd-graad (Kurrikulumstudie) cum laude tydens die vyfde gradeplegtigheid op... Lees meer ›

US, Antwerpen verleen gesamentlike PhD...

Dr Alanna Rebelo het Dinsdag (20 Maart 2018) die eerste student in die Fakulteit AgriWetenskappe aan die... Lees meer ›
​                             

Gradeplegtighede​ 19 - 23 Maart 2018


Die verlening van grade, diplomas en sertifikate (hierna kwalifikasies genoem) (ingesluit doktorsgrade en eredoktorsgrade) in Maart 2018 vind plaas in die Coetzenburg-sentrum op die Coetzenburg sportgronde op die datums en tye soos in die tabel hieronder aangedui.

Kandidate moet twee ure voor die seremonie aanmeld: 
Elke plegtigheid begin stiptelik op die tyd in hakies hieronder aangedui, maar alle kandidate tot op magistervlak moet TWEE URE vroeër by die pawiljoen van die Danie Craven-stadion aanmeld, reeds in besit van hul gehuurde akademiese drag. 

Geen toegang vir gaste tot die Coetzenburg Sentrum sonder toegangskaartjies:
Sitplek in die Coetzenburg Sentrum is beperk. Elke graduandus kry ‘n bepaalde aantal sitplekkaarties vir gaste by Die Stal waar akademiese drag gehuur word. Gaste wat sonder sitplekkaartjies by die Coetzenburg Sentrum arriveer, sal in die oorlooplokale in die Sportwetenskap-gebou net agter die Sentrum geakkommodeer word waarvandaan die gradeplegtigheid via ‘n aanlynuitsending (live streaming) gevolg sal kan word.  

Doktorale kandidate: 
Doktorale kandidate moet 1½ uur voor die aanvang van die betrokke plegtigheid in die Barlowkamer in die Jannie Marais-huis op Coetzenburg aanmeld, ook in besit van hul gehuurde akademiese drag. 

Laatkommers:​  
Kandidate wat met of sonder gehuurde akademiese drag by die Coetzenburg Sentrum arriveer nadat die gradeplegtigheid reeds begin het, sal nie oor die verhoog kan stap nie en hul kwalifikasie sal in absentia toegeken word. Neem moontlike kragonderbrekings, druk verkeer en parkeer- en staptyd in ag om te verseker dat jy betyds aankom. 

Kennisgewing en program

​Regstreekse ​web-uitsending/nuus

Ons ervaar tans tegniese probleme met ons regstre​ekse webuitsending. Ons werk daaraan om dit te herstel en vra verskoning vir die ongerief. ​


GRADEPLEGTIGHEDE SKEDULE


MAANDAG 19 MAART (17:00)​

Die aankomstyd vir kandidate by die Danie Craven-stadion, reeds in besit van gehuurde akademiese drag, is 15:00


Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (Groep B*)
Eredoktorsgraad


DINSDAG 20 MAART (10:00)

Die aankomstyd vir kandidate by die Danie Craven-stadion, reeds in besit van gehuurde akademiese drag, is 8:00

Teologie
Ingenieurswese
Eredoktorsgrade


DINSDAG 20 MAART (17:00)

Die aankomstyd vir kandidate by die Danie Craven-stadion, reeds in besit van gehuurde akademiese drag, is 15:00


AgriWetenskappe
Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
Eredoktorsgrade


DONDERDAG 22 MAART (10:00)

Die aankomstyd vir kandidate by die Danie Craven-stadion, reeds in besit van gehuurde akademiese drag, is 8:00

Lettere en Sosiale Wetenskappe
Eredoktorsgrade


DONDERDAG 22 MAART (17:00)

Die aankomstyd vir kandidate by die Danie Craven-stadion, reeds in besit van gehuurde akademiese drag, is 15:00

Natuurwetenskappe
Opvoedkunde
Regsgeleerdheid
Krygskunde
Eredoktorsgrade


VRYDAG 23 MAART (10:00)

Die aankomstyd vir kandidate by die Danie Craven-stadion, reeds in besit van gehuurde akademiese drag, is 8:00

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (Groep A*)
Eredoktorsgrade


 
     
 


 Kyk meer hoogtepunte uit vorige gradeplegtighede