Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Gradeplegtighede

Laai die video teks af: Tweetalig (soos opgeneem) | Afrikaanse vertaling | Engelse vertaling

Virtuele toekenning
van kwalifikasies

Suid-Afrikaners, soos in groot dele van die wêreld, is op die oomblik in 'n staat van landwye algehele inperking wat om middernag op Donderdag, 26 Maart 2020 in werking getree het om die verspreiding van die COVID-19-virus aan bande te lê. Hierdie verwikkeling het gekom nadat die Universiteit Stellenbosch reeds vroeër die Maart/April-gradeplegtighede afgestel het.

Om tog dié belangrike mylpaal in jou lewe te vier ondanks die teleurstelling van gekanselleerde gradeplegtighede wat vandeesweek sou plaasvind, nooi ons graduandi graag na 'n virtuele toekenning van kwalifikasies op Vrydag, 3 April 2020 om 14:00. Graduandi en hul familie en vriende kan die virtuele verrigtinge aanlyn volg. Kwalifikasies word in absentia deur die nuwe Kanselier, oudregter Edwin Cameron, toegeken. Oudregter Cameron, Prof Wim de Villiers, Rektor en Vise-Kanselier en dr Ronel Retief, Registrateur, sal ook die verrigtinge aanlyn volg.

Maart/April-graduandi sal steeds ook die geleentheid hê om aan die Desember-plegtighede deel te neem, na gelang van die heersende omstandighede teen daardie tyd.

Die landwye inperking raak ook die posdienste – en ongelukkig dus ook die aflewering van jou sertifikate en ander dokumentasie. Buiten vir mediese aflewerings word die pos- en koerierdienste nie as noodsaaklike dienste beskou nie. Ons ondersoek tans die moontlikheid om grade-dokumentasie elektronies te voorsien aan diegene wat dit dringend benodig, dus vóór die nasionale inperking opgehef word. Verdere inligting in dié verband sal binnekort op die webblad beskikbaar wees.