Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Gradeplegtighede

​​​​​​​​​​

​​​Special arrangements_1.jpg​​​

KENNISGEWING

Die verlening van grade, diplomas en sertifikate vind plaas in die Coetzenburg-sentrum op die Coetzenburg sportgronde tussen 2 - 5 April 2019.  

Elke plegtigheid begin stiptelik, en alle kandidate tot op magistervlak moet twee ure vroeër by die pawiljoen van die Danie Craven-stadion aanmeld, reeds in besit van hul gehuurde akademiese drag.  

Doktorale kandidate moet 1½ uur voor die aanvang van die betrokke plegtigheid in die Barlowkamer in die Jannie Marais-huis op Coetzenburg aanmeld, ook in besit van hul gehuurde akademiese drag. Laai die amptelike kennis​gewing af vir noodsaaklike inligting vir graduandi en gaste. Gradeprogramme en naamlyste (April 2019): Vol I (plegtighede 1 - 3) en Vol II (plegtighede 4 - 6).

​​​absentia_2.jpg​​​

SPESIALE REELINGS

Vir graduandi wat nie oor die verhoog kan stap nie, word grade onder die verhoog toegeken. Stuur asseblief epos na info@sun.ac.za om reëlings te tref. Gaste wat weens gesondheidsredes spesiale reëlings vereis, kan ‘n epos stuur aan info@sun.ac.za

Gaste in rolstoele kan ook vir Marjorie van Rooy kontak om ‘n rolstoelplek en aangrensende sitplek vir ‘n metgesel te bespreek (mvanrooy@sun.ac.za)​. Graduandi of gaste wat die hulp van ‘n gebaretolk benodig, kan voor 20 Maart met Marjorie in verbinding tree vir die nodige reëlings.

In sulke gevalle word sitplek vir die tolk by die graduandus of gaste gereël aangesien daar nie vir dié doel ‘n skerm in die saal beskikbaar is nie.


​​​qualifications_3.jpg​​​

TOEKENING VAN KWALIFIKASIES IN AFWESIGHEID

Kandidate wat nie die gradeplegtigheid kan bywoon nie, kan reël dat hulle grade, diplomas of sertifikate in absentia verleen word deur die nodige vorm hiervoor op my.sun.ac.za vóór Vrydag 22 Maart ​ te voltooi.

Die betrokke gradueringsdokumentasie sal dan outomaties ná afloop van al die plegtighede per geregistreerde pos na hulle posadres op die Universiteit se databasis gestuur word.

Vorm op my.sun.ac.za (Studies > Afwesigheid van gradeplegtigheid).