Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Gradeplegtighede

​​​​​

​​​Special arrangements_1.jpg​​​

KENNISGEWING

Die verlening van grade, diplomas en sertifikate vind plaas in die Coetzenburg-sentrum op die Coetzenburg sportgronde tussen 10-14 Desember 2018.  

Elke plegtigheid begin stiptelik, en alle kandidate tot op magistervlak moet twee ure vroeër by die pawiljoen van die Danie Craven-stadion aanmeld, reeds in besit van hul gehuurde akademiese drag.  

Doktorale kandidate moet 1½ uur voor die aanvang van die betrokke plegtigheid in die Barlowkamer in die Jannie Marais-huis op Coetzenburg aanmeld, ook in besit van hul gehuurde akademiese drag. Laai die amptelike kennisgewing af vir noodsaaklike inligting vir graduandi en gaste.

​​​absentia_2.jpg​​​

SPESIALE REELINGS

Vir graduandi wat nie oor die verhoog kan stap nie, word grade onder die verhoog toegeken. Stuur asseblief epos na info@sun.ac.za om reëlings te tref. Gaste wat weens gesondheidsredes spesiale reëlings vereis, kan ‘n epos stuur aan Marjorie van Rooy by info@sun.ac.za

Gaste in rolstoele kan ook vir Marjorie kontak om ‘n rolstoelplek en aangrensende sitplek vir ‘n metgesel te bespreek. Graduandi of gaste wat die hulp van ‘n gebaretolk benodig, kan voor 1 Desember met Marjorie in verbinding tree vir die nodige reëlings.

In sulke gevalle word sitplek vir die tolk by die graduandus of gaste gereël aangesien daar nie vir dié doel ‘n skerm in die saal beskikbaar is nie.

 


​​​qualifications_3.jpg​​​

TOEKENING VAN KWALIFIKASIES IN AFWESIGHEID

Kandidate wat nie die gradeplegtigheid kan bywoon nie, kan reël dat hulle grade, diplomas of sertifikate in absentia verleen word deur die nodige vorm hiervoor op my.sun.ac.za vóór Vrydag 30 November te voltooi.

Die betrokke gradueringsdokumentasie sal dan outomaties ná afloop van al die plegtighede per geregistreerde pos na hulle posadres op die Universiteit se databasis gestuur word.

Vorm op my.sun.ac.za (Studies > Afwesigheid van gradeplegtigheid).

​​​live stream_4.jpg​​​

OORSTAAN VAN KWALIFIKASIES

Kandidate wat kwalifiseer om by die Desemberplegtighede grade, diplomas of sertifikate te ontvang, maar wat die verlening daarvan tot die Aprilplegtighede wil laat oorstaan, kan dit reël tref deur die betrokke aansoekvorm daarvoor op my.sun.ac.za vóór Vrydag 30 November te voltooi.

Voorgraadse kandidate wat die tweede eksamengeleentheid van ’n module in die Novembereksamens benut en slaag - en dus hulle kwalifikasies outomaties by die gradeplegtighede in April 2019 sal ontvang - hoef nie die vorm te voltooi nie. Vorm op my.sun.ac.za (Studies > Afwesigheid van gradeplegtigheid).