​​graduation_afr.jpg

Vir nuus en foto's, volg ons op Twitter @MatiesStudents, Instagram @StellenboschUni en Facebook facebook.com/stellenboschuniversity  #SUgrad


Klik hier vir 'n regstreekse web-uitsending


14 - 17 Maart 2017

grad strip.png

Die verlening van kwalifikasies in Maart 2017 vind plaas by die Coetzenburgsentrum, op die datums en tye soos hieronder aangedui.

Alle Graduandi​ moet TWEE URE voor die aanvang van die gradeplegtigheid aanmeld, reeds in besit van hul akademiese drag, om in die kandidateprosessie opgestel te word. Neem moontlike beurtkrag, verkeersknope en parkeertyd in ag om te verseker dat jy betyds aankom. 

Laai die amptelike kennisgewing af

Laai die volledige program vir algemene gradelegtighede af


1.       Dinsdag 14 Maart (17:00)

Kandidate moet op die laatste 15:00 aanmeld

Program en naamlys

Agriwetenskappe, en Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe

 

2.       Woensdag 15 Maart (10:00)

Kandidate moet op die laatste 08:00 aanmeld

Program en naamlys
Teologie en Ingenieurswese
3.       Woensdag 15 Maart (17:00)

Kandidate moet op die laatste 15:00 aanmeld

Program en naamlys 
Lettere en Sosiale Wetenskappe
4.       Donderdag 16 Maart (10:00)

Kandidate moet op die laatste 08:00 aanmeld

Program en naamlys

Natuurwetenskappe, Opvoedkunde, Regsgeleerdheid, Krygskunde

 

5.       Donderdag 16 Maart (17:00)

Kandidate moet op die laatste 15:00 aanmeld

Program en naamlys 

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Groep A: ND Besigheidsbest en Admin, ND Dispuutbesl, ND FinBepl, ND Leierskapontw, ND Omgewingsbest, ND Ontwikkelingsfin, ND Projekbest, ND Toekomsstudie, ND Volhoubare Ontw, HonsBPA, MPhil (Bestuursafr, Omgewingsbest, Ontwikkelingsfin, Toekomsstudie, Volhoubare Ontw), MPA, MBA, BRek, BRekLLB, HonsBRek, MRek

6.       Vrydag 17 Maart (10:00)

Kandidate moet op die laatste 08:00 aanmeld

Program en naamlys 

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
en die eregrade

Groep B: ND AktWet, ND Bemarking, ND MIV/Vigsbest, BCom (Regsgeleerdheid ingesluit), HonsBCom, MPhil (alle programme nie onder Groep A by die vyfde plegtigheid gelys nie), MCom

 


 


Kyk meer hoogtepunte van die Maart 2016 gradeplegtighede


 


Kyk meer alumni-videos