Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Met 8 000 studente is die Fakulteit die grootste aan die Universiteit.  Ons bied ʼn omvattende onderrig- en leeraanbod aan hierdie uitgebreide studentekorps, wat die 1 500 nuwe eerstejaars wat jaarliks by die Fakulteit aankom, insluit. Vir 'n lys van al die Fakulteit se programme en toelatingsvereistes, kliek hier.

 

Opedag by Maties: 24 Feb 2018 (8:30-16:00)

Voornemende studente wat in graadkursusse in ekonomiese en bestuurswetenskappe belang stel, word genooi om die Fakulteit se Van der Sterrgebou (Ingang 1) in Bosmanstraat gedurende die dag te besoek. Vir verdere inligting oor die Opedag, kliek hier. Vir die fakulteitsbrosjure met inligting oor programme en vereistes, kliek hier.

 

Implementering van buigsame assessering in 2018

Inligting oor die implementering van buigsame assessering in 2018 is hier beskikbaar:

  
  
Description
  
  
  
  
Voornemende studenteVoornemende studente
Inligting vir voor- & nagraadse studente
Voornemende studenteIn page navigation
Huidige studenteHuidige studente
Huidige studenteIn page navigation
AlumniAlumni
AlumniIn page navigation
   NuusKnoppie.png  
 


 
​​​​​