Industrial Psycholohy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​Welkom by Bedryfsielkunde

Die department streef daarna om sy gegradueerdes in die mark as professionele Wetenskaplik Strategiese Sakevennote te posisioneer, wat terselfdertyd die rolle van bedryfsielkundiges of menslike hulpbronpraktisyns, gedragswetenskaplikes, en sakevennote met serfvertroue en gemak kan vervul.  Verder streef ons daarna om selfgeldende, gerespekteerde, selfversekerde, denkende leiers in die menslike hulpbronbestuur-veld te ontwikkel wat innoverende oplossings tot sake-verwante mens-probleme kan voorsien en die uitdagings wat Suid-Afrika in die gesig staar en wat kreatief tot die ontwikkeling van die ryk mense-potensiaal van Suid-Afrika kan bydra.