Industrial Psycholohy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Akademiese personeel

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Akademies

 

 

Prof.Vise-Dekaan (Onderrig) / Professor (Verbruikersgedrag)Prof.R (Ronel)Du Preez+27 21 808 9562
Prof.Voorsitter / Mede-Professor (Sielkundige Assessering; Sielkunde van Afrigting; Leierskap)Prof.A (Aletta)Odendaalodendaala@sun.ac.za+27 808 3001https://www.researchgate.net/profile/Aletta_Odendaal, Research Output
ProfProfessor (Psigometrika, Navorsingsmetodologie)ProfGP (Gideon)De Bruindeondb@sun.ac.za+27 21 808 3009
Prof.Mede-Professor (Emosionele Intelligensie; Kruis-kulturele navorsing; Persoonlikheid; Beroepsgesondheid & Welwees)Prof.G (Gina)Görgens (née Ekermans)ekermans@sun.ac.za+27 21 808 3596https://www.researchgate.net/profile/Gina_Goergens-Ekermans, Research Output
DrSenior Lektor (Organisasiesielkunde)DrW (Billy)Boonzaierbb@sun.ac.za+27 21 808 4555
DrSenior Lektor (Sielkundige Evaluering, Sielkunde in Gesondheidsorg, Loopbaansielkunde, Strategiese Menslike Hulpbronontwikkeling)DrM (Michelle)Visser (née Jäckel)mvis@sun.ac.za+27 21 808 2961
DrSenior Lektor (Psigometrika; Prestasiedisfunksie in die Werksplek; Spelontwerpelemente en e-Leer)DrSP (Samantha)Adamsadamss@sun.ac.za
DrSenior Dosent (Hoof: Nagraadse Diploma SMHB)DrM (Mpho)Magaumphom@sun.ac.za+27 21 808 3011
MrDosent (Menslike Faktore en Ergonomika; Arbeidsverhoudinge)MrT (Tendai)Mariritmariri@sun.ac.za+27 21 808 9440
DrDosent (Psigometrika ; Navorsingsmetodologie)DrF (Francois)van der Bankfvdb@sun.ac.za+27 21 808 3016

​​​​

 Emeritus Professors

 

 

Professor (Organisasiesielkunde; Leierskap; Organiese Ontwikkeling en Verandering)ProfAS (Amos)Engelbrechtase@sun.ac.za27 21 808 3012
Professor (Psigometrika, Navorsingsmetodologie, SPSS)ProfCC (Callie)Theronccth@sun.ac.za27 21 808 3012https://www.researchgate.net/profile/Callie_Theron, Research Output
ProfessorProfessorDJ (Johan)Malan+27 21 808 2257
 Buitengewone Akademiesepersoneel

 

 

Buitengewone ProfessorProfS (Steve) Sireci sireci@umass.edu
Buitengewone ProfessorProfD (Dragos)Iliescudragos.iliescu@psyence.ro
Buitengewone Senior LektorDrE (Enoch)Teye-Kwadjoetk@sun.ac.za

​​