Industrial Psycholohy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Magister/Meesters Aansoekers

​​​​​​​​​​​​​​

Die Department bied die volgende magister programme aan. Kliek op die relevante program hieronder  vir die programvereistes:

    • Vol-tesis magister

Vir meer inligting rakende Bedryfsielkunde programstrukture en kursusinhoud lees hier .

 

  • Sluitingsdatum vir aansoeke: 30 September van die jaar voor die beplande studies
  • Program neem in aanvang:     Januarie
  • Program aanbieding:                  Modulêr 

Ons Magisterprogram in Bedryfsielkunde word op 'n modulêre basis aangebied.  Verpligte klasse word in drie blok-sessies gedurende een jaar aangebied, vir altesaam vyf weke.  Die weke word normaalweg soos volg aangebied:  een week in die derde week van Januarie; twee weke aan die einde/begin van Mei/Junie en die laaste twee weke aan die begin van November (dit is 'n totaal van 25 dae studieverlof dae wat u van u werknemer sal versoek vir die jaar).  Verder, enige vervoer- of akkommodasie reëlings bly die onus van die student.

Die MCom (Bedryfsielkunde) kursuswerk/gestruktureerde magister bied toelating tot 'n twaalf maande internskap wat lei tot statutêre registrasie as Sielkundige (Bedryfsielkunde) by die Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (HPCSA), na die suksesvolle aflegging van die raadseksamen van die HPCSA.  Die MCom (Menslike Hulpbronbestuur) lei tot nie-statutêre registrasie as  Meester Menslike Hulpbron Praktisyn.

NB NOTA:  Aansoekers

Neem asseblief kennis dat u twee aanlyn aansoeke moet voltooi:

1.     Departementele aansoek: Aansoeke open op die 1ste Maart

         Die aanlyn magister departementele aansoekvorm is verkrygbaar via die volgende skakel

NOTA:     Geen aansoek vir toelating na enige van die nagraadse programme sal geprosesseer word indien die relevante departementele aansoekvorm nie suksesvol voltooi is nie.

2.     Universiteitsaansoek: Aansoeke open op die 1ste Maart vir die amptelike Universiteit van Stellenbosch aansoeke.

        Die universiteitsaansoek moet die departementele aansoek voorafgaan aangesien die studentenommer gegenereer word wat gebruik word in u departementele aansoek.  Die Universiteit van Stellenbosch webtuiste is verkrygbaar via die volgende skakel  vir die amptelike aansoek:

BEURSE

Die departement bied 'n departementele beurs​ aan vir magisterstudente gebaseer op historiese akademiese prestasie. Stuur asb die voltooide beursaansoekvorm aan Me C Cillie soos aangedui op aansoekvorm.

 

Eerste rondte van keuring: Alle voltooide aansoeke wat ontvang is teen die 1ste September sal geprosesseer word in 'n eerste rondte van keuring. Aansoekers wat onvoorwaardelik aanvaar, voorwaardelik aanvaar, of op 'n waglys geplaas is, sal via e-pos meegedeel word.

Tweede rondte van keuring:  Aansoeke kan vanaf die 1ste September tot en met die 30ste September  ingedien word. Die finale sluitingsdatum vir aansoeke  is 31 September.

  
  
Description
  
  
  
  
Nagraadse Weke RoosterNagraadse Weke Rooster
Nagraadse Weke RoosterNew tab
Program Skedulehttp://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/gauvatoday.jpg
Program SkeduleIn page navigation
Gedesentraliseerde AssesseringsvormGedesentraliseerde Assesseringsvorm
Gedesentraliseerde AssesseringsvormNew tab
Werkgewer toestemmingWerkgewer toestemming
Werkgewer toestemmingNew tab
Riglyne: Navorsingsvoorstelhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/red1.png
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={89D523AB-B060-4D6D-933B-E7906F77CE96}&file=Guidelines1%20for%20Master%20Research%20Proposal.docx&action=defaultIn page navigation
Riglyne: Magister Skryfriglyne http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/red2.png
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={206439CD-790D-40A9-9DBE-3149FBF83588}&file=Guidelines%20for%20writing%20papers%20in%20Industrial%20Psychology%202014.pdf&action=defaultIn page navigation
  
  
Description
  
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Masters Application Block Navigation Afrikaans Row 2" list.