Industrial Psycholohy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Nagraadse Programme

​​​​​​​​​ ​

Die Departement bied die volgende nagraadse programme aan:

HONEURS - slegs op 'n voltydse basis aangebied:

  • Menslike Hulpbronbestuur

  • Bedryfsielkunde

 

MAGISTER/MEESTERS - op 'n modulêre basis aangebied:

  • Menslike Hulpbronbestuur

    • Vol-tesis opsie

  • Bedryfsielkunde

    • Kursuswerk-opsie alleenlik (half tesis; half kursuswerk)

PhD:​

    • Dissertasie


 

​​​

  
  
Description
  
  
  
  
MHBMHB
MHBIn page navigation
BedryfsielkundeBedryfsielkunde
BedryfsielkundeIn page navigation

​​