Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Met 8 000 studente is die Fakulteit die grootste aan die Universiteit.  Ons bied ʼn omvattende onderrig- en leeraanbod aan hierdie uitgebreide studentekorps, wat die 1 500 nuwe eerstejaars wat jaarliks by die Fakulteit aankom, insluit. Vir 'n lys van al die Fakulteit se programme en toelatingsvereistes, kyk hier onder.

 

2019-verwelkomingsprogram vir EBW-eerstejaars

Vir die Fakulteit se 2019-verwelkomings- en registrasieprogram vir nuweling-eerstejaars, kliek hier​.


Onderrigportefeuljes van EBW-dosente geloof

Ses personeellede het aan rondte twee van EBW se onderrig-voorleggings deelgeneem. Hulle is: Anria van Zyl, Natasha Sexton, Carla Morris, Alwyn Visser en Sophia Brink (almal van die Skool vir Rekeningkunde) en Debra Shepherd (Departement Ekonomie).

Drie van die voorleggings is geloof vir hul uitmuntende gehalte, nl. dié van Anria van Zyl (Eervolle Portefeulje); Debra Shepherd en Natasha Sexton (beide Ontwikkelende Portefeulje).

Hartlik geluk aan hierdie dosente van die dekaan, visedekane, voorsitters en personeel van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe!​


    
    
  Description
    
    
    
    
  Voornemende studenteVoornemende studente
  Inligting vir voor- & nagraadse studente
  Voornemende studenteIn page navigation
  Huidige studenteHuidige studente
  Huidige studenteIn page navigation
  AlumniAlumni
  AlumniIn page navigation
  USBUSB
  USBNew tab
     NuusKnoppie.png