Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Met 8 000 studente is die Fakulteit die grootste aan die Universiteit.  Ons bied ʼn omvattende onderrig- en leeraanbod aan hierdie uitgebreide studentekorps, wat die 1 500 nuwe eerstejaars wat jaarliks by die Fakulteit aankom, insluit. Vir 'n lys van al die Fakulteit se programme en toelatingsvereistes, kyk hier onder.

 

Gratis Engelse klasse op Vrydae

Die US Taalsentrum sal vanaf 14 Sep–16 Nov gratis Engelse klasse op Vrydae vanaf 13:30 nm tot 15:30 nm in die Letteregebou aanbied. Personeel en studente wat Engels as tweede taal praat, is welkom. Kontak Karlien by kcillie@sun.ac.za vir meer inligting en om teen 7 September 2018 te registreer.​​​    
    
  Description
    
    
    
    
  Voornemende studenteVoornemende studente
  Inligting vir voor- & nagraadse studente
  Voornemende studenteIn page navigation
  Huidige studenteHuidige studente
  Huidige studenteIn page navigation
  AlumniAlumni
  AlumniIn page navigation
  USBUSB
  USBNew tab