Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Met 8 000 studente is die Fakulteit die grootste aan die Universiteit.  Ons bied ʼn omvattende onderrig- en leeraanbod aan hierdie uitgebreide studentekorps, wat die 1 500 nuwe eerstejaars wat jaarliks by die Fakulteit aankom, insluit.

Wat huidige studente moet weet

Indien jy inligting verlang oor die staking van modules en studies of Hemis-krediete, of indien jy koshuisnavrae het, kliek hier.


BCom (Internasionale Besigheid): Duidelikheid oor taalspesifikasie

Die minimum taaltoelatingsvereiste is Engels Huistaal 70% OF Engels Eerste Addisionele Taal 80%, sowel as 70% vir enige addisionele taal (Afrikaans ingesluit). Die addisionele taal hoef nie noodwendig Frans of Duits te wees nie.


Fakulteitspamflet

Kliek hier vir die fakulteitspamflet met 'n volledige lys programme en toelatingsvereistes.

  
  
Description
  
  
  
  
Voornemende studenteVoornemende studente
Inligting vir voor- & nagraadse studente
Voornemende studenteIn page navigation
Huidige studenteHuidige studente
Huidige studenteIn page navigation
AlumniAlumni
AlumniIn page navigation
   NuusKnoppie.png  
 


​​​​​