Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Met 8 000 studente is die Fakulteit die grootste aan die Universiteit.  Ons bied ʼn omvattende onderrig- en leeraanbod aan hierdie uitgebreide studentekorps, wat die 1 500 nuwe eerstejaars wat jaarliks by die Fakulteit aankom, insluit. Vir 'n lys van al die Fakulteit se programme en toelatingsvereistes, kliek hier.

Thuthuka-beurse vir BRek-studente

Voornemende studente wat hulle as geoktrooieerde rekenmeesters wil kwalifiseer, en moontlik vir 'n Thuthuka-beurs in aanmerking kom maar nog nie daarvoor aansoek gedoen het nie, kan hul volledige beursaansoek direk per e-pos aan die Universiteit Stellenbosch stuur. Vir inligting oor die Thuthuka-beursfonds, kliek hier.

Nuwe program: Diploma in Volhoubare Ontwikkeling

Vir inligting oor die nuwe diplomaprogram in Volhoubare Ontwikkeling wat vanaf 2018 aangebied word, kliek hier. Vir die aansoek- en keuringsprosedure, kliek hier.

BCom (Internasionale Besigheid): taalspesifikasie

Die minimum taaltoelatingsvereiste is Engels Huistaal 70% OF Engels Eerste Addisionele Taal 80%, sowel as 70% vir enige addisionele taal (Afrikaans ingesluit). Die addisionele taal hoef nie noodwendig Frans of Duits te wees nie.

  
  
Description
  
  
  
  
Voornemende studenteVoornemende studente
Inligting vir voor- & nagraadse studente
Voornemende studenteIn page navigation
Huidige studenteHuidige studente
Huidige studenteIn page navigation
AlumniAlumni
AlumniIn page navigation
   NuusKnoppie.png  
 


​​​​​