Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Sentrums en Institute

Asset management.jpgAfrika Sentrum vir MIV-/Vigsbestuur

Die Sentrum se aktiwiteite is op die bestuur van MIV en Vigs in werksituasies gemik en sluit onderrig, navorsing en gemeenskapsdiens in.

Meer inligting

Asset management.jpg ​​Afrika Sentrum vir Dispuutbeslegting

Die Sentrum (by USB) beskou homself as ’n katalisator en innoverende leier in die ontwikkeling van die teorie en praktyk van mediasie, veral waar ekonomiese rolspelers by konflik betrokke is.

Meer inligting

Asset management.jpg ​​Buro vir Ekonomiese Ondersoek

Die Buro is ’n ekonomiese navorsingsinstansie. Dit monitor en voorspel ekonomiese tendense en identifiseer en ontleed (plaaslike en internasionale) faktore wat Suid-Afrikaanse sake-ondernemings beïnvloed.

Meer inligting​​

Asset management.jpg Sentrum vir Korporatiewe Bestuur

Die Sentrum (by USB) doen multi-dissiplinëre navorsing en bied opvoedings- en ontwikkelingsaktiwiteite aan ten einde doeltreffende korporatiewe bestuur van Afrika-organisasies te bevorder.

Meer inligting

Asset management.jpg Sentrum vir Statistiese Konsultasie

Die Sentrum staan navorsers en nagraadse studente by met die statistiese aspekte van hul navorsing. Dit sluit die berekening en interpretasie van resultate in.

Meer inligting

Asset management.jpg ​​Instituut vir Toekomsnavorsing

Die Instituut is ’n navorsingsinstelling wat besluitnemers en strategiese beplanners help om medium- tot langtermynverandering te bestuur.

Meer inligting

Asset management.jpg ​​Sentrum vir Volhoubaarheids-oorgange

Die Sentrum vir Volhoubaarheids-oorgange (CST) by US bring kompleksiteitsdenke, volhoubare wetenskap en transdissiplinê​re navorsingsmetodologie byeen. ​​

Meer inligting

Asset management.jpg ACCERUS

Die Sentrum spesialiseer in teen-korrupsie onderrig en opleiding. Die geakkrediteerde teen-korrupsiekursusse dra kennis, bewustheid, vaardighede en strategieë oor en lewer effektiewe teen-korrupsie programme aan die openbare- en privaatsektors.

Meer inligting

Elite grant biplot Centre for Multi-dimensional Data Visualisation (MuViSU)

The core activities of MuViSU are three-fold:
  • To extend multi-dimensional visualisation methodology and related techniques, such as biplots, through theoretical developments;
  • The application of newly derived techniques to data sets originating from various fields;
  • The development, maintenance, and improvement of an extensive collection of R functions for constructing all necessary graphical displays and performing various multi-dimensional visualisation based techniques.

Meer inligting​