Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Met byna 9 000 studente is die Fakulteit die grootste aan die Universiteit.  Ons bied ʼn omvattende onderrig- en leeraanbod aan dié uitgebreide studentekorps, wat jaarliks 1 500 nuwe eerstejaars insluit. Vir 'n lys van al die Fakulteit se programme en toelatingsvereistes, kyk by Voornemende Studente.


HOOGTEPUNTE​​

​​Welkom EBW-Maties van 2020!

Ons sien daarna uit om jou by die Fakulteit te ontvang! Om jou tuis te laat voel en jou te help om jou fakulteit beter te leer ken, het ons 'n verwelkomingsprogram saamgestel. Kliek hier​ vir verdere inligting.

Dekaansvergunningseksamen (DVE): 24 Januarie 2020​

Vir inligting oor die dekaansvergunningseksamen (DVE) op 24 Januarie 2020, kliek hier.​​​​

Nasionale Normtoetse (NBTs) en 2020-inname van nuwelinge ​

​Kliek hievir die jo​ngste inligting oor die Nasionale Normtoetse.​


  
  
Description
  
  
  
  
Voornemende studenteVoornemende studente
Inligting vir voor- & nagraadse studente
Voornemende studenteIn page navigation
Huidige studenteHuidige studente
Huidige studenteIn page navigation
AlumniAlumni
AlumniIn page navigation
USBUSB
USBNew tab