Industrial Psycholohy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Wat Bedryfsielkunde jou biedBEROEPSMOONTLIKHEDE EN FOKUSAREAS

BA (Menslike Hulpbronbestuur) 

 • Konsultant in Privaatpraktyk (Menslike Hulpbronbestuur) 
 • Bestuurder: Korporatiewe Maatskaplike Verantwoordelikheidsprojekte
 • Algemene Bestuurder 
 • Reklame-bestuurder
 • Menslike Hulpbronbestuurder
 • Entrepreneur 
 • Arbeidsverhoudinge-konsultant 
 • Geregistreerde Menslike Hulpbronbestuurpraktisyn by die SABPP (ná B-graad) 
 • Geregistreerde Geoktrooieerde Menslike Hulpbronbestuurpraktisyn by die SABPP (ná Honneursgraad en toepaslike praktykervaring) 
 • Geregistreerde Meester Menslike Hulpbronbestuurpraktisyn by die SABPP (ná Meestersgraad en toepaslike praktykervaring)

 

BCOM

 • Konsultant in Privaatpraktyk (Menslike Hulpbronbestuur) 
 • Bestuurder: Korporatiewe Maanskaplike Verantwoordelikdsprojekte 
 • Algemene Bestuurder  
 • Reklame-bestuurder
 • Menslike Hulpbronbestuurder 
 • Entrepreneur  
 • Arbeidsverhoudinge-konsultant  
 • Geregistreerde Menslike Hulpbronbestuurpraktisyn by die SABPP (ná B-graad)
 • Geregistreerde Geoktrooieerde Menslike Hulpbronbestuurpraktisyn by die SABPP (ná Honneursgraad en toepaslike praktykervaring) 
 • Geregistreerde Meester Menslike Hulpbronbestuurpraktisyn by die SABPP (ná Meestersgraad en toepaslike praktykervaring)


 

BCOM (BEDRYFSIELKUNDE)

 • Konsultant in Privaatpraktyk (Menslike Hulpbronbestuur)
 • Bestuurder: Korporatiewe Maanskaplike Verantwoordelikdsprojekte
 • Algemene Bestuurder 
 • Reklame-bestuurder 
 • Menslike Hulpbronbestuurder 
 • Entrepreneur 
 • Psigometris (onafhanklike praktisyn) by die Raad van Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (HPCSA) (ná Honneurs BComm (Bedryfsielkunde), internskap en raadseksamen) 
 • Geregistreerde Bedryfsielkundige by die Raad van Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (HPCSA) (ná verdere nagraadse studies, internskap en raadseksamen)