Industrial Psycholohy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Honneurs Aansoekers

​ Die departement bied twee honneursprogramme aan, kliek op die relevante program hieronder vir die programvereistes:

  • ​Programme neem in aanvang:  Februarie
  • Programme aanbieding: Voltyds

Vir meer inligting rakende Bedryfsielkunde programstrukture en kursusinhoud lees hier en vir Menslike Hulpbronbestuur hier.

Die BCom Honneurs (Bedryfiselkunde) programme bied toelating tot die BPsig Ekwivalensie program aan wat lei tot die statutêre registrasie as Psigometris tot die Raad van Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (HPCSA) na die suksesvolle aflegging van die eksamen wat deur die Psigometriese Komitee van die Raad van Sielkunde van die HPCSA.  Die BCom (Menslike Hulpbronbestuur) lei tot nie-statutêre registrasie as Geoktrooieerde Menslike Hulpbronpraktisyn.

 ​Aansoeke open op 1 Junie 2021.

Die Universiteit van Stellenbosch webtuiste is verkrygbaar via die volgende skakel  vir die amptelike aansoek

Vir verdere navrae kontak Me C Cillie - Tel: 021-808-3005   / E-pos: cmcillie@sun.ac.za

Elektroniese aansoeke sluit as volg:

Suid Afrikaanse Kandidate: 30 September 2021 en

 Internasionale Kandidate: 1 September  2021

 

 

  
  
Description
  
  
  
  
OriënteringsprogramOriëntering
OriënteringsprogramNew tab
Klasrooster 1ste KwartaalKlasrooster 1e Sem
Klasrooster 1ste KwartaalNew tab
Klasrooster 2de SemKlasrooster 2de Sem
Klasrooster 2de SemNew tab
Nagraadse Weke-roosterWeke-rooster
Nagraadse Weke-roosterNew tab
Hons 1ste semester toetsskedule http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/images0WW4RUHE.jpg
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/Hons%20-%20Test%20timetable%20Semester%201%20(2018).pdf?d=wba2808ae3b3e485a9f263aa2e7576080In page navigation
Hons 2de semester toetsskedule http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/images1ELGNEEF.png
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={AC134C3E-3747-4838-8D36-97C5414998C4}&file=Hons%20-%20Test%20timetable%20Semester%202%20(2017).pdf&action=defaultIn page navigation
  
  
Description
  
  
  
  
Werkskadu Riglyn http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/PublishingImages/Block%20Nav/Weeks.png
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/Hons%20-%20Job%20shadowing%20Guideline.pdf?d=wbbe3673bbbd34b6681f07c7a62614b2dNew tab
Werkskadu brief aan werkgewerhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/turquise.png
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/Hons%20-%20Job%20shadowing%20report%20-%20Letter%20to%20employer%20(2021).pdf?d=w9be0543417a9407ab6b6db10068ec80aIn page navigation
Werkskadu kontrolelys http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/pastelblue.png
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/Hons%20-%20Job%20shadowing%20report%20-%20Rubric%20(2021).pdf?d=w774a71f2a63f41f6a16345dca551d75eIn page navigation