Industrial Psycholohy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

BCom Honneurs Menslikehulpbronnebestuur

​​Om vir oorweging vir toelating tot die BCom Honneurs-program (MHB) te kwalifiseer, geld die volgende kriteria:

• Jy moet met 'n erkende baccalaureusgraad met Bedryfsielkunde of MHB gegradueer het as hoofvak.
• As u van 'n nie-Suid-Afrikaanse universiteit gegradueer het, moet u universiteit erken en goedgekeur word deur die Nagraadse Kantoor van die Universiteit Stellenbosch;
• Jy moet met 'n gemiddelde persentasiepunt van 65% in Bedryfsielkunde in die finale jaar van jou baccalaureusgraad geslaag het.

 
Om aansoek te doen vir toelating tot die BCom honneursprogram (Menslike Hulpbronbestuur), moet jy die volgende doen (in hierdie volgorde):

• 'n Elektroniese aansoek vir toelating tot die Universiteit Stellenbosch via die SU webblad indien en aan al hul vereistes voldoen;
• Versamel al die nodige inligting om 'n elektroniese aansoek by die Departement in te dien:
◦SU studentenommer;
◦Elektroniese kleurfoto ('n jpeg-, jpg- of png-lêer);
◦Elektroniese afskrif van u volledige akademiese rekord ('n pdf-lêer, jpeg of jpg-lêer);

• Dien 'n elektroniese aansoek vir toelating tot die Departement Bedryfsielkunde via die departementele webwerf in.

Die voltooide vraelys moet nie later nie as 31 Oktober om 17h00 ingedien word vir toelating tot die honneursprogram in Bedryfsielkunde of MHB.
 

Die Departement ontvang gewoonlik meer kwalifiserende aansoeke as wat ons op die program kan akkommodeer. Die rangorde van aansoekers sal oor die algemeen onvermydelik wees. Die rangorde sal gebaseer word op die volgende kriteria: die gemiddeld van die gemiddelde persentasiepunt in die derde jaar, of persentasiepunte hoër as 65% in alle finalejaarmodules behaal is en die konsekwentheid waarmee studente akademies in Bedryfsielkunde / HRM regdeur hul baccalaureusgraad. Die volgorde waarin hierdie kriteria gelys word, weerspieël hul invloed op die rangorde van aansoekers wat kwalifiseer vir toelating.​

​​