Statistics and Actuarial Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​’n Inligtingsera

Studente kan vanaf 2020 registreer vir BCom (Wiskundige Wetenskappe) met fokus Data Wetenskap.

’n Mens kan vandag enige artikel in die media lees en kort voor lank sal iemand iewers numeriese gegewens rapporteer. Moderne tegnologie genereer groot volumes data en inligting oor enigiets onder die son; dus word toenemend staat gemaak op goed opgeleide beroepslui om dit te ontleed. Hulle interpreteer die resultate van die ontledings en die insigte wat daaruit voortvloei, maak beter besluitneming oor belangrike sake moontlik.

Die kursusse wat deur die Departement Statistiek en Aktuariёle Wetenskap van die Universiteit Stellenbosch aangebied word, is ontwerp om die skaars vaardighede wat hierdie beroepslui benodig, te ontwikkel. Voornemende studente kan uit ’naantal graadprogramme kies wat tot beroepe in onder meer Statistiek, Aktuariёle Wetenskap en Finansiёle Risikobestuur lei.

 

gebou-pic2.PNG 

 

 

Ons nuutste Nuusbrief

Newsletter2018-2.JPG

NAGRAADSE ROOSTER 2019
The R module for all postgraduate students commences (for new R users on Wednesday 23th January 2019 at 08:30; for users with experience of R, the course starts on Thursday 24th January 2019).

 

 

Volgende seminaar lesing:

17 May 2019 (10:30​​)

Nicole Barthel (Technical University of Munich)

An introduction to vine copulas and their applications


Volg die volledige program hier.