Statistics and Actuarial Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

’n Inligtingsera

’n Mens kan vandag enige artikel in die media lees en kort voor lank sal iemand iewers numeriese gegewens rapporteer. Moderne tegnologie genereer groot volumes data en inligting oor enigiets onder die son; dus word toenemend staat gemaak op goed opgeleide beroepslui om dit te ontleed. Hulle interpreteer die resultate van die ontledings en die insigte wat daaruit voortvloei, maak beter besluitneming oor belangrike sake moontlik.

Die kursusse wat deur die Departement Statistiek en Aktuariёle Wetenskap van die Universiteit Stellenbosch aangebied word, is ontwerp om die skaars vaardighede wat hierdie beroepslui benodig, te ontwikkel. Voornemende studente kan uit ’naantal graadprogramme kies wat tot beroepe in onder meer Statistiek, Aktuariёle Wetenskap en Finansiёle Risikobestuur lei.

 

gebou-pic2.PNG 

 

 

Ons nuutste Nuusbrief

News2017.JPG
 

NAGRAADSE ROOSTER 2018


 

 

 

 

Volgende seminaar lesing:

 

16 Februarie 2018 (13:00)

Martin Coxon (Departement Statistiek & Aktuariele Wetenskap)

A decade in the regualtory orphanage - comparing the health of the medical schemes industry between 2007 and 2017


Volg die volledige program hier.