Statistics and Actuarial Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak Ons

Departement Statistiek en Aktuariële Wetenskap

Van der Sterr gebou, Ingang 5, Kamer 2044
Hoek van Victoria en Bosman Strate
Stellenbosch

 

Vir algemene navrae oor die Departement of die Statistiek, Wiskundige Statistiek en
Finansiële Risikobestuur programme van die Departement kontak:

Me E (Elizna) Huysamen
krugere@sun.ac.za

Tel: 021-808-3244
Faks: 021-808-3830

(Internasionale kode +27}

 

Vir algemene navrae oor Aktuariële Wetenskap programme, kontak:

Me LA (Lucia) Rhode
lrhode@sun.ac.za of actuarial@sun.ac.za
Tel: 021-808-3952
Faks: 021- 808-3830

{Internasionale kode +27}