Industrial Psycholohy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Akademiese personeel

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Voorsitter / Professor ProfC (Crystal)Hoolechoole@sun.ac.za Rahkeenah Peters+27 21 808 3012
Professor (Verbruikersgedrag)ProfR (Ronel)Du Preez
Mede-Professor (Sielkundige Assessering; Sielkunde van Afrigting; Leierskap)ProfA (Aletta)Odendaalodendaala@sun.ac.za+27 808 3012https://www.researchgate.net/profile/Aletta_Odendaal, https://www.researchgate.net/profile/Aletta_Odendaal
Professor (Psigometrika, Navorsingsmetodologie)ProfGP (Gideon)De Bruindeondb@sun.ac.za+27 21 808 3009
Mede-Professor (Emosionele Intelligensie; Kruis-kulturele navorsing; Persoonlikheid; Beroepsgesondheid & Welwees)ProfG (Gina)Görgens (née Ekermans)ekermans@sun.ac.za+27 21 808 3596https://www.researchgate.net/profile/Gina_Goergens-Ekermans, https://www.researchgate.net/profile/Gina_Goergens-Ekermans
Senior Lektor (Organisasiesielkunde)DrW (Billy)Boonzaierbb@sun.ac.za+27 21 808 4555
Senior Lektor (Sielkundige Evaluering, Sielkunde in Gesondheidsorg, Loopbaansielkunde, Strategiese Menslike Hulpbronontwikkeling)DrM (Michelle)Visser (née Jäckel)mvis@sun.ac.za+27 21 808 2961
Senior Lektor (Psigometrika; Prestasiedisfunksie in die Werksplek; Spelontwerpelemente en e-Leer)DrSP (Samantha)Adamsadamss@sun.ac.za
Senior Dosent (Hoof: Nagraadse Diploma SMHB)DrM (Mpho)Magaumphom@sun.ac.za+27 21 808 3011
Dosent (Menslike Faktore en Ergonomika; Arbeidsverhoudinge)MnrT (Tendai)Mariritmariri@sun.ac.za+27 21 808 9440
Senior Dosent (Psigometrika ; Navorsingsmetodologie)DrF (Francois)van der Bankfvdb@sun.ac.za+27 21 808 3016
Dosent (MHB; Beroepsielkunde; Boelie in die Werksplek)MeM (Marietha)De Wetmdew@sun.ac.za+27 21 808 3019
Dosent (MHB; MHO)MevLT (Lisa)Baileyltb@sun.ac.za+27 21 808 2599
Dosent (MHB)MeR (Rolean)Godfreyrrg@sun.ac.za27 21 808 3003
Senior DosentDrJS (Jacques)Pienaarjspienaar@sun.ac.za+27 021 808 3595

 Emeritus Professors

 

 

Professor (Organisasiesielkunde; Leierskap; Organiese Ontwikkeling en Verandering)ProfAS (Amos)Engelbrechtase@sun.ac.za27 21 808 3012
Professor (Psigometrika, Navorsingsmetodologie, SPSS)Prof.CC (Callie)Theronccth@sun.ac.za27 21 808 3012https://www.researchgate.net/profile/Callie_Theron, Research Output
ProfessorProfessorDJ (Johan)Malan+27 21 808 2257

 Post doctoral Fellow

 

 

 Buitengewone Akademiese Personeel

 

 

Buitengewone ProfessorProfS (Steve) Sireci sireci@umass.edu
Buitengewone ProfessorProfD (Dragos)Iliescudragos.iliescu@psyence.ro
Buitengewone Senior LektorDrE (Enoch)Teye-Kwadjoetk@sun.ac.za

 Eksterne Akademiese Personeel

 

 

DosentMeS (Susan)Goosensgoosen@sun.ac.za+27 21 808 2962
DosentMeK (Kim)Filieskimf@sun.ac.za
DosentMeM (Marizanne)Koenmarizannekoen@gmail.com
DosentDrS ( Shayne)Rouxshayneroux@gmail.com
DosentDrN (Nadia)van der Colff nadia@consumersolutions.co.za
DosentDrM (Tienie)Ehlers
DosentMnrG (Graham)Giles
DosentMeM (Michèle)Boonzaiermib@sun.ac.za+27 21 808 2556
Assistent-koördineerder: B Psig Ekwivalensie ProgramMeA (Annemarie)Jordaan