Logistics
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Geleenthede

​​​​​​Beurse: 

1. PhD beurse deur die Graduate School of Economic and Business Management (sien GEM vir meer inligting) 

2. Meesters en honneursbeurse - 

  • Department Logistiek nagraadse beurse (tussen R5000 en R10000) vir finansieel behoeftige studente. Studente kan hul onderskeie studieleiers kontak vir meer inligting.
  • MSc/MCom (Operasionele navorsing).  R80000 pj vir twee jaar. Die beurs is gekoppel aan 'n navorsingsprojek in samewerking met SASRI: Refugia design in GM sugarcane with sterile insect releases. Studente wat belangstel in hierdie navorsing kan vir lpotgieter@sun.ac.za  kontak vir meer inligting. 
  • ​Sien Postgraduate Funding & Support​ ​

​Navorsing:

1. Post doc posisie - Geen huidiglik beskikbaar nie

2. Samewerking - Sien personeelblad vir die beskrywing van navorsingsprojekte waarby akademiese personeellede betrokke is


Werksgeleenthede: 

1. Doseerpos - Geen huidiglik beskikbaar nie

2. Navorsingsassistentskap - Geen huidiglik beskikbaar nie