Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Die Dekaanskantoor

​​​​​​​

Dekanaat

Prof Ingrid Woolard

Dekaan


Prof Ronel du Preez-Snyman

Visedekaan: Leer en Onderrig


Prof Michael Graham

Visedekaan (Navorsing, Nagraadse Studies, en Internasionalisering)


Prof Pieter von Wielligh

Visedekaan: Skool vir Rekeningkunde (ex officio)


Finansies en Bedryf

MJ Brooks

Fakulteitsdirekteur


Lesinda Daniels

Administratiewe Beampte


Salomé Kukard

Bestuurder: Finansies


Drieka Lawrence

Eerste Assistent


Leer en Onderrig

Magda Barnard

Bestuurder: Leer en Onderrig


Ilse Frans

Studentesakebeampte


Melissa Siegelaar

Beampte vir Leer- en Onderrigsteun


Navorsing, Nagraadse Studies, en Internasionalisering

Dr Jaco Franken

Bestuurder: Nagraadse Skool van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe


Tanja Malan

Nagraadse Bestuurder: Nagraadse Skool van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe


FHARGA (IT)

Johan van Rooyen

IT Bestuurder: Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe


Chris Bosman

Hoof Tegniese Beampte


Thurlo Muller

Senior Tegniese Beampte


Remé du Plessis

Tegniese Beampte


Denver Anthony

Tegniese Beampte B1


Transformasie

Tshepo Mothiba

Bestuurder: Transformasie


Bemarking en Kommunikasie

Aamirah Sonday

Bestuurder: Bemarking en Kommunikasie


Jon-Russell Davids

Webmeester


Menslike Hulpbronne

Keith Robain

Menslike Hulpbronbeampte


Chanel Klink

Menslike Hulpbronne-praktisyn


Registrateurs se Verantwoordelikheidsentrum

Besoek die Registrateurs se Verantwoordelikheidsentrum bladsy. ​​​​​​​​