Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Navorsers met NNS-evaluering

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 B-evaluasie Navorsers

 

 

Voorsitter: Departement Ondernemingsbestuur: B3-evaluasie NavorserProfChristoBoshoffcboshoff@sun.ac.za+27 21 808 2199
Direkteur: Buro vir Ekonomiese Navorsing: B2-evaluasie NavorserProfJohannKirstenjkirsten@sun.ac.za+27 21 887 2810
Departement Statistiek en Aktuariёle Wetenskap: B2-evaluasie NavorserProfNielle Rouxnjlr@sun.ac.za+27 21 808 3244
Departement Ondernemingsbestuur: B1-evaluasie NavorserProfLeylandPittlpitt@sfu.ca
Departement Ondernemingsbestuur: B3-evaluasie NavorserProfNicTerblanchénst@sun.ac.za+27 21 808 2199

 C-evaluasie Navorsers

 

 

Departement Ekonomie: C3-evaluasie NavorserProfWillemBoshoffwimpie2@sun.ac.za+27 21 808 2387
Departement Logistiek: C1-evaluasie NavorserProfAlewynBurgerapburger@sun.ac.za
Departement Ekonomie: C2-evaluasie NavorserProfRonelleBurgerrburger@sun.ac.za+27 21 808 3106
Departement Statistiek en Aktuariёle Wetenskap: C3-evaluasie NavorserProfTertiusde Wettdewet@sun.ac.za+27 21 808 3242
Skool vir Publieke Leierskap: C2-evaluasie NavorserProfMartinde Witmdewit@sun.ac.za
Departement Ekonomie: C2-evaluasie NavorserProfStandu Plessisstan@sun.ac.za+27 21 808 2225
Departement Bedryfsielkunde: C3-evaluasie NavorserProfRoneldu Preezrdp@sun.ac.za021 808 9562
Departement Bedryfsielkunde: C3-evaluasie NavorserProfAmosEngelbrechtase@sun.ac.za+27 21 808 3003
Departement Logistiek: C2-evaluasie NavorserProfJanHavengajanh@sun.ac.za+27 21 808 3981
Skool vir Publieke Leierskap: C2-evaluasie NavorserProfKobusMüllerKobus.Muller@spl.sun.ac.za+27 21 808 2152

 Y-evaluasie Navorsers

 

 

USB (Bestuurskool): Y2-evaluasie NavorserProfCharlesAdjasicharlesa@sun.ac.za+27 21 918 4284
Departement Ekonomie: Y2-evaluasie NavorserProfRulofBurgerrulof@sun.ac.za+27 21 808 2328
Departement Ondernemingsbestuur: Y2-evaluasie NavorserProfPierreErasmuspde@sun.ac.za+27 21 808 2199
Departement Ekonomie: Y1-evaluasie NavorserProfJohanFourieleap@sun.ac.za+27 21 808 3590
Departement Bedryfsielkunde: Y2-evaluasie NavorserProfGinaGörgensekermans@sun.ac.za+27 21 808 3596
Departement Ekonomie: Y2-evaluasie NavorserProfGuangling (Dave)Liugliu@sun.ac.za+27 21 808 2247
Skool vir Publieke Leierskap: Y2-evaluasie NavorserDrJosephineMusangojmusango@sun.ac.za