Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Afhaal van Akademiese Drag

In pas met die waardigheid van die geleentheid moet kandidate fatsoenlik en gepas geklee wees. Kandidate kan hulle akademiese drag huur by Dippenaar en Rei- necke, wat deur die Universiteit aangestel is om akademiese drag uit te reik.

Stellenbosch Kampus: Danssaal, Sport Wetenskappe Gebou, Coetzenburg
 • Maandag , 30 Maart 2020: 10:00 – 16:00
 • Dinsdag, 31 Maart - Donderdag, 2 April 2020 : 07:00 – 21:00
 • Vrydag, 3 April 2020: 07:00 – 9:00
 • Vrydag, 3 April 2020 (slegs vir terugbesorging): 9:00 – 16:00
Tariewe
 • Voorgraads, honneurs & magister uitrusting (toga en band): R 240.00 (nie terugbetaal baar nie)
 • Voorgraads, honneurs & magister slegs toga: R 230.00 (nie terugbetaal baar nie)
 • Voorgraads, honneurs & magister slegs band: R 100.00 (nie terugbetaal baar nie)
 • Voorgraads, honneurs & magister terugbetaalbare deposito: R 300.00 (nie terugbetaal baar nie)
 • Doktoraat uitrusting (toga en band): R 340.00 (nie terugbetaal baar nie)
 • Doktoraat slegs toga: R 280.00 (nie terugbetaal baar nie)
 • Doktoraat slegs band: R 200.00 (nie terugbetaal baar nie)
 • Doktoraat terugbetaalbare deposito: R 500.00 (nie terugbetaal baar nie)

Slegs kontant word aanvaar en die deposito word terugbetaal sodra die gehuurde akademiese drag ná die plegtigheid terugbesorg word