​​​​TOEGANGSKAARTJIES – GRADUANDI EN GASTE

Let asseblief daarop dat die populasiesertifikaat van die lokaal (’n wetsvereiste) ’n perk stel aan die getal mense wat in enige bepaalde stadium binne toegelaat word. Daarbenewens bepaal die rampbestuursregulasies van toepassing op vlak 1 van die landwye inperking dat ’n lokaal nie 50% van sy kapasiteit mag oorskry nie, en dat binnenshuise byeenkomste uit hoogstens 250 mense mag bestaan. Daarom sal die US die volgende getal toegangskaartjies per graduandus uitreik:

  • Doktorsgrade – Elke kandidaat kan twee (2) gaste nooi.
  • Eredoktorsgrade – Elke kandidaat kan twee (2) gaste nooi.
  • Kanselierstoekennings – Elke ontvanger kan een (1) gas nooi.
  • Kanseliersmedalje – Die ontvanger kan twee (2) gaste nooi.

Let wel:

  1. Geen gas of graduandus sal sonder ’n toegangskaartjie by die lokaal ingelaat word nie.
  2. Daar sal ongelukkig geen bykomende gastekaartjies vir enige van die gradeplegtighede beskikbaar wees nie.
  3. Ons rig ’n eerbiedige versoek dat graduandi en gaste bo 60-jarige ouderdom en/of met enige onderliggende toestande hetsy nie die fisiese plegtighede bywoon nie of ekstra voorsorg tref.
  4. Die fisiese gradeplegtighede sal regstreeks oor die internet uitgesaai word vir familie en vriende wat dit nie persoonlik kan bywoon nie.
  5. Elke graduandus en gas sal ’n unieke sitpleknommer ontvang. Moet asseblief nie van sitplek verskuif of sitplekke uitruil nie.

Graduandi- en gastekaartjies sal teen Dinsdag 8 Desember 2020 per e-pos uitgereik word. Kaartjies sal gestuur word na graduandi se amptelike @sun-studente-adres, of die e-posadres wat hulle op die Universiteitstelsel geregistreer het. Gaan ook asseblief gemorspos- of rommelposlêers na. Kaartjies sal vanaf ’n Quicket-adres gestuur word, en moet hetsy gedruk of op ’n selfoon gestoor word om by die deur te wys. Let daarop dat hierdie reëling vir sowel graduandi as gaste geld.

PHD-KANDIDATE – BEVESTIGING VAN BYWONING

Alle PhD-kandidate, waaronder die kohort van Maart/April 2020, word vriendelik versoek om hulle bywoning te bevestig deur op hierdie skakel te klik. Geen toegangskaartjies (graduandus óf gas) sal uitgereik word indien ’n bevestiging nie teen 12 November 2020 ontvang is nie.

AANKOMSTYD

Alle graduandi word versoek om 30 minute voor die aanvang van die plegtigheid by die Endlersaal in die Konservatorium te wees. Graduandi moet direk na hulle toegekende sitplekke beweeg. Sitpleknommers sal op die uitnodiging verskyn.