Toewydingsplegtigheid by die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW)

Die FGGW-toewydingsplegtigheid vir voorgraadse MBChB-, Gesondheidswetenskappe- en Verpleegkunde-, asook HonsBSc Biokinetika-graduandi vind Maandag 11 Desember 2023 plaas.

Lokaal

Tygerberg Studentesentrum (TSS), Tygerberg-kampus

Tydgleuf

Oggendsessie: Gesondheidswetenskappe-, Verpleegkunde- en HonsBSc Biokinetika-graduandi
Middagsessie: MBChB-graduandi

Die aankoms- en seremonietye sal direk met graduandi bevestig word.

RSVP

’n “Save-the-date” sal in Oktober aan voornemende graduandi gestuur word en ’n afsonderlike uitnodiging vir RSVP-doeleindes sal in November vir alle graduandi gestuur word.

Formaat

Seremonie word persoonlik bygewoon.

Huur van akademiese drag

Akademiese drag (slegs toga) is ’n vereiste vir die toewydingsplegtigheid op 11 Desember 2023.

Graduandi moet direk met Dippenaar & Reinecke in verbinding tree. Die lokaal en tyd vir afhaal van togas vir die toewydingsplegtigheid sal op die Tygerberg-kampus wees en sal binnekort bevestig word.

Kontakbesonderhede vir Dippenaar & Reinecke is:
Tel: 012 343 2945/7
E-pos: admin@diprei.com

Fotograaf

’n Amptelike fotograaf word vir die toewydingsplegtigheid gereël. Foto’s sal op die verhoog asook by die ondertekening van die belofteboek geneem word. Let daarop dat fotograwe wat deur gesinne gehuur word, ongelukkig nie geakkommodeer kan word nie. Daar sal ná die seremonie tyd wees vir gesinne en vriende om foto’s te neem.

Gereelde vrae

Besoek gerus die bladsy vir gereelde vrae vir meer inligting.