Uitstaande studiegeld

Graduandi met uitstaande studiegeld mag hulle gradeplegtigheid bywoon, maar is onderworpe aan die volgende:

Die koker wat die graduandus by die plegtigheid ontvang, sal nie die amptelike gradueringsdokumente bevat nie, maar ’n rekening vir die uitstaande bedrag en ’n brief wat versoek dat dit betaal word.

Om die Universiteit in staat te stel om kandidate se gradueringsdokumente by die Maart-plegtighede uit te reik, moet kandidate vir die doeleinde van die Maart 2024-gradeplegtighede die uitstaande bedrag teen 12:00 op 8 Maart 2024 betaal.

Graduandi wat met behulp van NSFAS-finansiering gestudeer het en wie se studenterekening nog nie gedelg is nie, sal net hulle akademiese rekord ontvang.

Die Afdeling Studentegelde sal in besit bly van die graad totdat NSFAS die rekening ten volle betaal het.

Kontak gerus die Afdeling Studentegeld by 021 808 4521/4913 of per e-pos by studentaccounts@sun.ac.za om die nodige reëlings te tref.

Klik HIER vir meer inligting oor studentegelde.

Kontakinligting
Kontak die Kliëntedienssentrum by 021 808 9111 of stuur ’n e-pos aan info@sun.ac.za vir hulp of verdere inligting.