Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Konvokasie

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Die Konvokasie van die Universiteit Stellenbosch is 'n statutêre liggaam waarvan alle US-gegradueerdes, alle voltydse en afgetrede akademiese personeel, en alle gediplomeerdes ​lid is. Huidige nagraadse studente wat hul voorgraadse kwalifikasie aan die US verwerf het, is ook lid van die Konvokasie. Volgens wetgewing het alle Suid-Afrikaanse universiteite ʼn Konvokasie wat die insette van alumni in sake wat die Universiteit raak, verseker. Dit verskaf ook statutêre skakeling met die Universiteit se voormalige studente. 

​Uitvoerende Komitee​
Adv JC Heunis

President

 ​Dr BR Buys

Visepresident 

Mnr FR van Dyk

Sekretaris

Me E Singels

Addisionele Lid

Me M van der Rheede

Addisionele Lid

 

Klik hier vir relevante dokumentasie >>​