Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​Graduering in Absentia

Kandidate wat nie die plegtigheid kan bywoon nie, kan reël dat hulle graad, diploma of sertifikaat in absentia toegeken word deur die voorgeskrewe vorm op www.mymaties.com voor Vrydag 29 November 2019 in te vul.

Besoek: www.mymaties.com >> Studies >> Afwesigheid van gradeplegtigheid

Die betrokke gradueringsdokumente sal dan outomaties na hulle posadres op die Universiteit se databasis gestuur word sodra alle plegtighede verby is.

Uitgestelde graduering

Uitgestelde graduering word nie toegelaat vir die Maart/April gradeplegtigheid siklus nie.