Inaugural lectures
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

The changing paradigms of financial sector policies and regulations in Africa: Lessons from the pasthttp://www.sun.ac.za/english/Inaugurallectures/Inaugural lectures/InauguralLectureProfMeshachAziakpono.pdfThe changing paradigms of financial sector policies and regulations in Africa: Lessons from the pastProf Meshach J Aziakpono<p>​Universiteit Stellenbosch Bestuurskool, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe</p><p><span class="ms-rteFontFace-12">8 September 2016 |<a href="/english/Inaugurallectures/Inaugural%20lectures/InauguralLectureProfMeshachAziakpono.pdf?Web=1"> Intreerede</a></span></p>
Healing who we are and what we do best - Traversing the nuanced complexities of health care todayhttp://www.sun.ac.za/english/Inaugurallectures/Inaugural lectures/InauguralLectureProfAnitavdMerwe.pdfHealing who we are and what we do best - Traversing the nuanced complexities of health care todayProf Anita van der Merwe<p>​Afdeling Verpleegkunde, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe</p><p><span class="ms-rteFontFace-12">05 September 2016 | <a href="/english/Inaugurallectures/Inaugural%20lectures/InauguralLectureProfAnitavdMerwe.pdf?Web=1">Intreerede</a></span></p>
Male fertility: size, motion and amount count…but what about ROS?http://www.sun.ac.za/english/Inaugurallectures/Inaugural lectures/InauguralLectureProfStefanDuPlessis.pdfMale fertility: size, motion and amount count…but what about ROS?Prof Stefan S du Plessis<p>Afdeling Geneeskundige Fisiologie​, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe</p><p><span class="ms-rteFontFace-12">23 Augustus 2016 | </span><a href="/english/Inaugurallectures/Inaugural%20lectures/InauguralLectureProfStefanDuPlessis.pdf?Web=1"><span class="ms-rteFontFace-12">Intreerede</span></a></p>
The tragedy of the commons: Reframing bioethics in a new millenniumhttp://www.sun.ac.za/english/Inaugurallectures/Inaugural lectures/InauguralLectureProfKeymanthriMoodley.pdfThe tragedy of the commons: Reframing bioethics in a new millenniumProf Keymanthri Moodley<p>​Departement Geneeskunde, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe</p><p><span class="ms-rteFontFace-12">4 Augustus 2016 | </span><a href="/english/Inaugurallectures/Inaugural%20lectures/InauguralLectureProfKeymanthriMoodley.pdf?Web=1"><span class="ms-rteFontFace-12">Intreerede</span></a></p>
What lies beneath Table Mountain or all models are wrong, but some are usefulhttp://www.sun.ac.za/english/Inaugurallectures/Inaugural lectures/InauguralLectureProfAlexKisters.pdfWhat lies beneath Table Mountain or all models are wrong, but some are usefulProf Alexander Kisters<p>​<span style="line-height:20.8px;">Departement Aardwetenskappe, </span>Fakulteit Natuurwetenskappe</p><p><span class="ms-rteFontFace-12">02 Augustus 2016 | </span><a href="/english/Inaugurallectures/Inaugural%20lectures/InauguralLectureProfGuyMidgley.pdf?"><span class="ms-rteFontFace-12"></span></a><a href="/english/Inaugurallectures/Inaugural%20lectures/InauguralLectureProfAlexKisters.pdf?Web=1"><span class="ms-rteFontFace-12">Intreerede</span></a><br></p>
Moderniteit en die Afrikaanse literatuur http://www.sun.ac.za/english/Inaugurallectures/Inaugural lectures/InauguralLectureProfAndriesVisagie.pdfModerniteit en die Afrikaanse literatuur Prof Andries Visagie<p><span class="ms-rteFontFace-12"><span style="font-family:"segoe ui", tahoma;line-height:20.8px;">Departement Afrikaans en Nederlands, </span>​Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe</span></p><p>16 Mei 2016 | <a href="/english/Inaugurallectures/Inaugural%20lectures/InauguralLectureProfAndriesVisagie.pdf?Web=1">Intreerede​</a></p>
Openingshttp://www.sun.ac.za/english/Inaugurallectures/Inaugural lectures/InauguralLectureProfStephanusMuller.pdfOpeningsProf Stephanus Muller<p><span class="ms-rteFontFace-12">​Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe, Departement Musiek, Instituut vir Musiek, Navorsing en Innovasie</span></p><p>10 April 2016 | <a href="/english/Inaugurallectures/Inaugural%20lectures/InauguralLectureProfStephanusMuller.pdf?Web=1">Intreerede​</a></p>
Computer science theory and programming: why the one needs the other and we all need to know a bit of bothhttp://www.sun.ac.za/english/Inaugurallectures/Inaugural lectures/InauguralLectureProfBrinkvdMerwe.pdfComputer science theory and programming: why the one needs the other and we all need to know a bit of bothProf Brink van der Merwe<p><span class="ms-rteFontFace-12"><span style="font-family:"segoe ui", tahoma;line-height:20.8px;">Departement Rekenaarwetenskap, </span>Fakulteit Natuurwetenskappe</span></p><p>25 April 2016 | <a href="/english/Inaugurallectures/Inaugural%20lectures/InauguralLectureProfBrinkvdMerwe.pdf?Web=1">Intreerede</a></p>
Rising atmospheric CO2 changes everythinghttp://www.sun.ac.za/english/Inaugurallectures/Inaugural lectures/PublikasieProfGuyMidgley.pdfRising atmospheric CO2 changes everythingProf Guy Midgley<p><span class="ms-rteFontFace-12">​<span style="line-height:1.6;">Fakulteit Natuurwetenskappe, Departement Plant- en Dierkunde</span></span></p><p>25 April 2016 | <a href="/english/Inaugurallectures/Inaugural%20lectures/PublikasieProfGuyMidgley.pdf?Web=1">Intreerede</a> </p>
Travelling through South African tourism geography: past, present and futurehttp://www.sun.ac.za/english/Inaugurallectures/Inaugural lectures/InauguralLectureProfGustavVisser.pdfTravelling through South African tourism geography: past, present and futureProf Gustav Visser<p><span class="ms-rteFontFace-12">​<span style="font-family:"segoe ui", tahoma;line-height:20.8px;">Departement Geografie en Omgewingstudie, </span>Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe</span></p><p>18 April 2016 | <a href="/english/Inaugurallectures/Inaugural%20lectures/InauguralLectureProfGustavVisser.pdf?Web=1">Intreerede​</a></p>

​Vrywaring

Stellenbosch Universiteit ("die Universiteit") neem alle redelike stappe om te verseker dat die intreeredes soos beskikbaar gemaak op of deur middel van hierdie webblad geen derde party regte skend nie en voldoen aan alle toepaslike wetlike vereistes. Indien u egter van mening is dat enige inhoud vervat in enige van die intreeredes op hierdie webblad u regte skend of onwettig is, kan u die Universiteit gerus kontak by beire@sun.ac.za met besonderhede van die beweerde skending ten einde ons in staat te stel om die probleem te ondersoek en reg te stel. Alle intreeredes word sonder waarborge van enige aard verskaf. Die opinies wat daarin uitgespreek word is die van die outeurs en is nie deur ons gemagtig of goedgekeur nie en as jy sou steun op die inhoud daarvan doen jy dit op eie risiko. Alle regte word voorbehou.​