AgriScience
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Welkom by die Fakulteit​ AgriWetenskappe​

Die Fakulteit Agriwetenskappe aan die Universiteit Stellenbosch geniet nasionaal en internasionaal hoë agting vir die gehalte van sy opleiding en navorsing en ook as konsultant in die landbou- en bosboubedryf. Die fakulteit se voorgraadse en nagraadse programme berei studente voor om as leiers en bestuurders in die verskillende sektore van dié bedryf op te tree en regdeur die land – en in die buiteland – beklee alumni top poste. ​

Toe die US in 1918 amptelik tot stand gekom het, was Landbou een van die eerste vier fakulteite en het van meet af 'n betekenisvolle stempel op landbou-onderwys en -navorsing afgedruk. In 2006 het die Fakulteite Landbou en Bosbou saamgesmelt en het die Fakulteit AgriWetenskappe tot stand gekom. Die Fakulteit huisves 1271 voorgraadse en 461 nagraadse studente in 11 departemente. Lees meer.

 

 

Agronomiehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/departemente/agronomy, AgronomieAgronomie
Bewaringsekologiehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/conservation-ecology, BewaringsekologieBewaringsekologie
Bos- en Houtkundehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/departemente/forest-and-wood-science, Bos- en HoutkundeBos- en Houtkunde
Genetikahttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/genetics, GenetikaGenetika
Grondkundehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/soil-science, GrondkundeGrondkunde
Hortologiehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/horticulture, HortologieHortologie
Landbou Ekonomiehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/departemente/agricultural-economics, Landbou EkonomieLandbou Ekonomie
Piesang Fusariumverwelk in Afrikahttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/plant-pathology/ac4tr4, Piesang Fusariumverwelk in AfrikaPiesang Fusariumverwelk in Afrika
Plantpatologiehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/plant-pathology/Pages/default.aspx, PlantpatologiePlantpatologie
Proefplasehttp://academic.sun.ac.za/agric/departments/experim_farms_eng.html, ProefplaseProefplase
Veekundige Wetenskappehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/departemente/animal-sciences, Veekundige WetenskappeVeekundige Wetenskappe
Voedselwetenskaphttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/food-science, VoedselwetenskapVoedselwetenskap
Wingerd- en Wynkundehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/viticulture-oenology/, Wingerd- en WynkundeWingerd- en Wynkunde