Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Geïntegreerde Jaarverslag 2017

​​​​​​​​​​Die Universiteit Stellenbosch se korporatiewe Geïntegreerde Jaarverslag (2017​) is ook in gedrukte formaat beskikbaar. Vra gerus een aan by mvanrooy@sun.ac.za of by 021 808 9923​ 

Kliek hier om die gewone pdf-weergawe van die jongste Geïntegreerde Jaarverslag af te laai (23MB). Navigeer die publikasie deur op die inhoudsopgawe se bladsynommers​ te kliek.​

Kliek hier vir die argief met vorige jaarverslae (.pdf). 

Kliek hier vir die F​inansiele Verslag (.pdf)​


Navrae oor die Geïntegreerde Jaarverslag:

Susan van der Merwe: e-pos of +27 (0)21 808-4634