Theology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​Welkom by die Fakulteit Teologie

​​Uit die Dekaanskantoor​

Die Fakulteit Teologie is ʼn fakulteit van die Universiteit Stellenbosch. Ons is ʼn fakulteit vir teologie wat deur middel van navorsing, leer en onderrig, sowel as gemeenskapsin​​teraksie, ʼn kennisvennoot is van ander akademiese gemeenskappe, van ʼn verskeidenheid van kerklike denominasies, en van instansies van die breë samelewing. Ons vervul ons roeping as akademiese instelling in lokale, breër Afrika- en globale verbande.

Lees Meer...​

 

 

​​​