Theology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​Welkom by die Fakulteit Teologie

​​Uit die Dekaanskantoor​

Die Fakulteit Teologie is ʼn fakulteit van die Universiteit Stellenbosch. Ons is ʼn fakulteit vir teologie wat deur middel van navorsing, leer en onderrig, sowel as gemeenskapsin​​teraksie, ʼn kennisvennoot is van ander akademiese gemeenskappe, van ʼn verskeidenheid van kerklike denominasies, en van instansies van die breë samelewing. Ons vervul ons roeping as akademiese instelling in lokale, breër Afrika- en globale verbande.

Lees Meer...​

 

 

Ou & Nuwe Testamenthttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/theology/Pages/Old---New-Testament.aspx, Ou & Nuwe TestamentOu & Nuwe Testament
Praktiese Teologie & Missiologiehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/theology/Pages/Practical-Theology---Missiology.aspx, Praktiese Teologie & MissiologiePraktiese Teologie & Missiologie
Sistematiese Teologie & Ekklesiologiehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/theology/Pages/Systematic-Theology---Ecclesiology.aspx, Sistematiese Teologie & EkklesiologieSistematiese Teologie & Ekklesiologie

​​​