Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Vir Voorgraadse Studente

​​VERSOEKE VIR VERANDERING VAN PROGRAMME EN MODULES VIR 2020

SLEGS VIR VERSOEKE VIR VERANDERINGE VAN REGISTRASIE  VIR PROGRAMME EN MODULES WAT DEUR DIE FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE AANGEBIED WORD.

Geleentheid vir aansoeke se sluitingsdatum: 20 Januarie 2020. Terugvoer sal gegee word teen 28 Januarie 2020.

Versoeke wat na bogenoemde datum gerig word, loop die risiko om nie betyds afgehandel te word voor sluiting van registrasie in Januarie 2020 nie. Om te verseker dat jy betyds terugvoer ontvang om te kan registreer of registrasie te kan verander, moet aansoek betyds ingedien word.

Vorm vir versoek:  Voltooi die vorm by die volgende skakel en die dien vorm aanlyn in (submit). Aanhegsels (attachments) is ongelukkig nie moontlik nie so indien jy iets soos n rooster wil aanheg, copy en paste asb by die motivering in.

http://bit.ly/2020NatWetVersoeke

 

Voorgraadse studente vind baat by ondersteuningsprogramme in die vorm van o.a. 'n tutorprogram deur middel waarvan studente met probleme vroegtydig geïdentifiseer kan word en hulle akademiese ondersteuning kan ontvang. Wat betref ons taalbeleid, kry Afrikaanssprekende en Engelssprekende studente paralelle onderrig op eerstejaarsvlak en tolkdienste is vanaf tweedejaarsvlak beskikbaar indien nodig.

Die Fakulteit beloon jaarliks ons uitmuntende studente met medaljes vir hulle akademiese prestasies. 

 

Vir kursusnavrae en hulp kontak

Me A Valentyn
Tel: +21 808 3931 
Stuur e-pos 

Vir registrasie, program- en moduleveranderings kontak

Mnr B Abels
Tel: +21 808 4832
Stuur e-p​os ​


Natuurwetenskappe Taalimplementeringsplan​ 2020

Belangrike datums vir 2020

Geskatte BSc-handboekpryse vir eerstejaars 2020

Geskatte BSc-studiegelde 2020

Dekaansvergunningseksamen

Vir voornemende nagraadse studente

 

En nou moet jy aansoek doen vir werk!