Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Vir Voorgraadse Studente

​VERSOEKE VIR VERANDERING VAN PROGRAMME EN MODULES VIR 2020

DIE PROSES VIR VERSOEKE VIR VERANDERINGE VAN REGISTRASIE  VIR PROGRAMME EN MODULES WAT DEUR DIE FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE AANGEBIED WORD, SAL OP 31 OKTOBER BEKEND GEMAAK WORD.

 

Voorgraadse studente vind baat by ondersteuningsprogramme in die vorm van o.a. 'n tutorprogram deur middel waarvan studente met probleme vroegtydig geïdentifiseer kan word en hulle akademiese ondersteuning kan ontvang. Wat betref ons taalbeleid, kry Afrikaanssprekende en Engelssprekende studente paralelle onderrig op eerstejaarsvlak en tolkdienste is vanaf tweedejaarsvlak beskikbaar indien nodig.

Die Fakulteit beloon jaarliks ons uitmuntende studente met medaljes vir hulle akademiese prestasies. 

 

Vir kursusnavrae en hulp kontak

Me W Wagener
Tel: +21 21 808 3063
E-pos ww@sun.ac.za

Vir registrasie, program- en moduleveranderings kontak

Mnr B Abels
Tel: +21 808 4832
E-p​os bpa@sun.ac.za

Fakulteit Natuurwetenskappe 1stejaars inligtingsboekie
Fakulteit Natuurwetenskappe Taalimplementeringsplan

Belangrike datums vir 2019

Geskatte BSc-handboekpryse vir eerstejaars
Geskatte BSc-studiegelde
Dekaansvergunningseksamen

Vir voornemende nagraadse studente

 

En nou moet jy aansoek doen vir werk!