Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Vir Voorgraadse Studente

AKADEMIESE VERSOEKE VIR DIE TWEEDE SEMESTER VAN 2020

Enige akademiesverwante versoeke moet via hierdie vorm aan die Akademiese Komitee gerig word. Die Akademiese Komitee oorweeg:

  1. Afwykings van die Jaarboek (slaagvoorvereistes, voorvereistes, newevereistes);
  2. Veranderings in program of stroom en
  3.  Afwyking van die geregistreerde kurrikulum vir modules en / of programme aangebied deur die Fakulteit Natuurwetenskappe.

Die skakel na die vorm vir versoeke vir veranderinge vir die tweede semester  sal lewendig wees vanaf  01 Mei tot 06 Julie 2020 om te verseker dat jy voor die aanvang van die tweede semester, terugvoer ontvang. Die Akademiese Komitee sal alle versoeke hersien en oorweeg en 'n uitslag op 10 Julie 2020 via e-pos aan jou SUN-e-posadres stuur.

https://forms.gle/t9MdnJgpDFvTJN6y8

 

Voorgraadse studente vind baat by ondersteuningsprogramme in die vorm van o.a. 'n tutorprogram deur middel waarvan studente met probleme vroegtydig geïdentifiseer kan word en hulle akademiese ondersteuning kan ontvang. Wat betref ons taalbeleid, kry Afrikaanssprekende en Engelssprekende studente paralelle onderrig op eerstejaarsvlak en tolkdienste is vanaf tweedejaarsvlak beskikbaar indien nodig.

Die Fakulteit beloon jaarliks ons uitmuntende studente met medaljes vir hulle akademiese prestasies. 

 

Vir kursusnavrae en hulp kontak

Me A Valentyn
Tel: +21 808 3931 
Stuur e-pos 

Vir registrasie, program- en moduleveranderings kontak

Mnr B Abels
Tel: +21 808 4832
Stuur e-p​os ​

2020 Eerstejaarsinligtingboekie vir Natuurwetenskappe-studente
Natuurwetenskappe Taalimplementeringsplan​ 2020

Belangrike datums vir 2020

Geskatte BSc-handboekpryse vir eerstejaars 2020

Geskatte BSc-studiegelde 2020

Leer basiese Xhosa vir sosiale interaksie

Dekaansvergunningseksamen

Vir voornemende nagraadse studente

 

En nou moet jy aansoek doen vir werk!