Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Vir Voorgraadse Studente

VERSOEKE VIR VERANDERINGE AAN REGISTRASIE 2019 - PROGRAMME EN MODULES WAT DEUR FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE AANGEBIED WORD.

AANSOEKE VIR 1E RONDTE: Sluitingsdatum: 26 November 2018, nou verleng tot 16:00 op 30 November 2018.  Terugvoer sal gegee word per e-pos teen 15 Desember 2018.

AANSOEKE VIR 2E RONDTE: Sluitingsdatum: 11 Januarie 2019. Terugvoer sal gegee word per e-pos teen 23 Januarie 2019. Indien jy nog nie terugvoer ontvang het nie, of onseker is oor die uitslag, raadpleeg asseblief die lys op die aansteekbord by die trappe, net buite die Dekaansafdeling, AI Perold Gebou op Woensdag 30 Januarie.

Die sluitingsdatum vir registrasie in 2019 is Vrydag 1 Februarie.  Hou in gedagte dat 15 Februarie 2019 die laaste dag is vir registrasieverandering.  Om te verseker dat jy betyds terugvoer ontvang om te kan registreer of registrasie te kan verander, moet aansoeke betyds ingedien word.   Januarie is 'n baie besige tyd van die jaar en laat aansoeke loop die risiko om nie betyds afgehandel te word voor sluiting van registrasie nie.

Vorm vir versoek:  Voltooi die vorm by die volgende skakel en dien die vorm aanlyn in (submit). Geen dokumente kan ongelukkig aangeheg word nie (attachments).  Indien jy 'n dokument (soos bv. 'n rooster) wou aanheg, copy en paste  dit asseblief by die "motivering" in.

http://bit.ly/AkademieseVersoeke2018

 

Voorgraadse studente vind baat by ondersteuningsprogramme in die vorm van o.a. 'n tutorprogram deur middel waarvan studente met probleme vroegtydig geïdentifiseer kan word en hulle akademiese ondersteuning kan ontvang. Wat betref ons taalbeleid, kry Afrikaanssprekende en Engelssprekende studente paralelle onderrig op eerstejaarsvlak en tolkdienste is vanaf tweedejaarsvlak beskikbaar indien nodig.

Die Fakulteit beloon jaarliks ons uitmuntende studente met medaljes vir hulle akademiese prestasies. 

 

Vir kursusnavrae en hulp kontak

Me W Wagener
Tel: +21 21 808 3063
E-pos ww@sun.ac.za

Vir registrasie, program- en moduleveranderings kontak

Mnr B Abels
Tel: +21 808 4832
E-p​os bpa@sun.ac.za

Fakulteit Natuurwetenskappe 1stejaars inligtingsboekie
Fakulteit Natuurwetenskappe Taalimplementeringsplan

Belangrike datums vir 2019

Geskatte BSc-handboekpryse vir eerstejaars
Geskatte BSc-studiegelde
Dekaansvergunningseksamen

Vir voornemende nagraadse studente

 

En nou moet jy aansoek doen vir werk!