Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Vir voornemende studente

Die Fakulteit Natuurwetenskappe bied vanaf 2020 drie nuwe strome aan wat lei tot 'n BSc-graad met 'n meer interdissiplinêre fokus.​

  • Stroom: Biomediese Wiskundige Wetenskappe
  • Stroom: Toegepaste Medisinale Chemie
  • Stroom: Bioinformatika en Berekeningsbiologie

Vir meer inligting oor hierdie strome, klik hier. Vir die kurrikulums van hierdie strome, klik hier. Besoek ook voorgraadse programme in die Fakulteit Natuurwetenskappe.

​Die Fakulteit Natuurwetenskappe is daartoe verbind om jong wetenskaplikes in die Natuurwetenskappe te onderrig om sodoende die kennisbasis van ons gemeenskap uit te brei, spesifiek op die gebiede van wetenskap en tegnologie. Ons bied 'n verskeidenheid van programme aan wat spesifiek saamgestel is om ons gegradueerdes voor te berei vir hulle rol as professionele natuurwetenskaplikes , en boonop wil ons studente toerus met genoegsame agtergrondkennis om die nagraadse studieprogramme in Biodiversiteit en Ekologie, Molekulêre Biologie en Biotegnologie, Menslike Lewenswetenskappe, Fisika, Chemie en Polimeerwetenskap, Aardwetenskappe, Wiskundige Wetenskappe, Sportwetenskap en Wetenskapsonderrig te kan volg.

Voorgraadse studente vind baat by ondersteuningsprogramme in die vorm van o.a. 'n tutorprogram deur middel waarvan studente met probleme vroegtydig geïdentifiseer kan word en hulle akademiese ondersteuning kan ontvang. Wat betref ons taalbeleid, kry Afrikaanssprekende en Engelssprekende studente paralelle onderrig op eerstejaarsvlak en tolkdienste is vanaf tweedejaarsvlak beskikbaar indien nodig.

Vir kursusnavrae en hulp kontak

Me M van den Worm
Tel: +21 21 808 3760 
Stuur e-pos​ 

 

Vir navrae oor registrasie, program- en moduleveranderings kontak

Mnr B Abels
Tel: +21 808 4832
Stuur e-p​os 


Natuurwetenskappe Winterweek vir voornemende studente

​Neem asseblief kennis dat die 2020 Natuurwetenskappe Winterweek gekanselleer is as gevolg van veiligheidsmaatreëls in die lig van Covid19.

Die gewilde Natuurwetenskappe Winterweek gee aan leerders wat geïnteresseerd is in 'n loopbaan in die Natuurwetenskappe, die ideale geleentheid om meer uit te vind oor die studieprogramme wat die Fakulteit Natuurwetenskappe aanbied, die onderskeie vakdissiplines, en die beroepsgeleenthede wat in hierdie wetenskapsvelde beskikbaar is.

Vir meer inligting, kontak 

Mariétta van den Worm 
Stuur e-pos 

of

Maambele Khosa

Stuur e-pos

Aansoekvorm​​

Natuurwetenskappe Winterweek


 

 

​​