Microbiology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Departement Mikrobiologie

Visie en Waardes
Die Departement streef daarna om die beste moontlike akademies-stimulerende omgewing wat personeel in staat stel om wetenskap te beoefen en studente in die wetenskap op te lei te bied ten einde wetenskaplike kennis deur middel van Mikrobiologie te bevorder.

Waardes

Op mense ingestel - personeel (akademies en nie-akademies)

Die departement bestaan ​​primêr uit die mense wat daar werk en studeer en nie net uit die laboratoriums en toerusting nie en daarom is ons benadering hoofsaaklik mensgesentreerd en nie hoofsaaklik departement-gesentreer nie.

  1. Elke persoon moet in staat wees om hul eie loopbaan met minimum bestuur en beheer uit te leef in ooreenstemming met 'n kollegiale en samewerkende atmosfeer.
  2. Die fokus is op die individu tot so 'n mate dat indien die individue suksesvol is, sal die departement ook suksesvol wees (en so ook die Fakulteit en die Universiteit).
  3. Hoewel 'n komplekse stel van motiveerders bestaan ​​en elke persoon uniek is, is 'n groot motiveerder vir akademici in hul nastrewe van wetenskaplike kennis dat prestasie paslike erkenning moet ontvang. Daarom probeer ons verseker dat elke persoon volle erkenning vir hul eie prestasies verkry.
  4. Hoewel die fokus op die individu is, erken ons ook die afhanklikheid tussen kollegas. Meer sukses word as individue bereik, wanneer elkeen van ons kollegas ook sterk en suksesvol is. Ons probeer dus om mekaar so veel as moontlik te versterk en gebruik sinergie eerder as kompetisie as werkstyl. 
  5. Ons skep tot 'n groot mate ons eie werksomgewing. Ons streef dus voortdurend daarna om onnodige struikelblokke, insluitend onnodige burokrasie te verwyder om die mees aangename werksomgewing as moontlik te skep.
Op mense ingestel - studente

Studente is 'n hoofrede vir die bestaan ​​van 'n departement en die kwaliteit van hul ervaring is van die uiterste belang.

Ons streef dus daarna om:
  • goeie en doeltreffende toesig aan nagraadse studente te bied
  • skep van 'n stimulerende akademiese omgewing deur joernaalklubs, laboratorium vergaderings, seminare en inter-departementele navorsing besprekings aan te bied
  • indien moontlik blootstelling aan 'n breër wetenskaplike wêrels aan te moedig
  • moedig sosiale geleenthede tussen studente en ook studente en personeel waar moontlik aan
Voorgraadse onderrig is die brood-en-botter taak van die universiteit en die hoofrede vir staatsubsidie en studentegelde. Hierdie aktiwiteit verdien prioriteit bo alle ander aktiwiteite, in so 'n mate dat ander take (soos die lewering van diens aan die NNS, plaaslike en internasionale reis) by voorgraadse onderrig moet inpas eerder as die omgekeerde. Entoesiastiese voorgraadse onderrig verseker dat studente maak die Honneursprogram vir studente aanloklik. Honneursstudente op sy beurt is die lewensbloed van 'n departement as belangrikste bron van voornemende Meesters en PhD-studente.