Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Natuurwetenskappe Studentekomitee

​ As 'n student wat vir 'n graadprogram in die Fakulteit Natuurwetenskappe ingeskryf is, is jy outomaties lid van die Natuurwetenskappe Vereniging wat deur die Natuurwetenskappe Studentekomitee (NSK) bestuur word.

email.jpgfacebook.jpgTwitter.jpginstagram.jpg

Fisiese adres: Kamer 2011 in die AI Perold Gebou

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat gebeur?

Hou dop vir opkomende geleenthede...

​Geleentheid

Datum en tyd​

​Plek


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NSK 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​Visie

Ons sal deurentyd daarna streef om ons visie uit te leef deur:

  • verantwoordbaar te wees, toeganklike en sigbare leiers te wees wat alle studente verteenwoordig
  • studente bewus te maak van verskeie hulpbronne en steundienste wat tot hul beskikking is
  • effektiewe en deursigtige kommunikasie tussen studente, studenteleierskap en bestuur te handhaaf
  • die akademiese integriteit van die Universiteit te beskerm, te handhaaf en te bevorder

​Missie

Ons as die NSK poog om 'n verteenwoordigende liggaam vir ons medewetenskapstudente te wees.  Ons doelwit is om 'n omgewing te skep waarin studente daarna kan streef om hulleself holisties te ontwikkel ten einde positiewe bydraes tot Suid-Afrika te kan lewer. Boonop streef ons daarna om krities om te gaan met faktore wat genoemde omgewing inperk soos, maar nie beperk tot, enige akademiese of sosiale uitdagings wat mag ontstaan.

Waardes

Integriteit / Toegewyd / Verantwoordbaar / Inklusief / Innoverend

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontak die komiteelede van 2020

 

Gina Lamprecht

Voorsitter

Stuur e-pos

 

Keenen Gilbert

Ondervoorsitter

Stuur e-pos

 

Barbra Apilli

Tesourier 

Stuur e-pos

 

Nomandla Ndlovu

Studentebelange

Stuur e-pos

 

Irshaad Parker

Sosiaal 

Stuur e-pos

 

Kemdiah Daniels

Sekretaris

Stuur e-pos

 

Tahnee Otto

Nagraadse Verteenwoordiger

Stuur e-pos

 

 Risima Ngobe

Bemarking

Stuur e-pos

 

Jneya Reddy

Sosiaal

Stuur e-pos

 

Lauren Hayward

Grondwethersiening

Stuur e-pos