Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch


​​​​​​​​​​​​​​​​​​ As 'n student wat vir 'n graadprogram in die Fakulteit Natuurwetenskappe ingeskryf is, is jy outomaties lid van die Natuurwetenskappe Vereniging wat deur die Natuurwetenskappe Studentekomitee (NSK) bestuur word. 

email.jpgfacebook.jpg ​ ​instagram.jpg

Fisiese adres: Kamer 2011 in die AI Perold Gebou


​Wat gebeur?

Hou dop vir opkomende geleenthede...

​Geleentheid​​

Datum en Tyd​

​PlekWat die NSK vir jou doen! Portefeuljebeskrywings. (Slegs in Engels beskikbaar)

​Positio​​n
​What you do
​Characteristics ​Duties

Chairperson

​Acts as a link between the science faculty staff and the NSC. Chairs meetings and makes sure that the committee runs smoothly

​Tenacity, professional, organized, flexible, mediator, assertive

Member of the AAC and Faculty Board, regular meetings with the Dean of Science, chairing meetings

Vice-Chairperson

​Acts with the full authority of chairperson if the chairperson is absent. In charge of disciplinary action within the NSC and general management of the committee

​Determined, organized, effective communication skills, team player

Member of the AAC and Faculty Board. Represent Science student interests and sit on NSC disciplinary subcommittee

Treasurer

The Financial manager of the team. Keeping the money books in check

Assertive, flexible, logical,  committed, transparent, detail-oriented, responsible, comfortable with numbers

Update NSC budget and make sure the NSC adheres to it and the financial regulations. Responsible for processing all the payments or anything money related such as acquiring a SnapScan code.

Secretary

​In charge of NSC admin (minutes, agenda, consolidation of communication)

​Organised, detail-orientated, values transparency and inclusiveness, punctual, comfortable with writing professional emails, computer literate (Outlook 365). Willing to learn practical secretarial skills

Create minutes and agenda for meetings, consolidation of communication between NSC and outside world, organise committee garments. In charge of the NSC office

Student Affairs

Acts as a link between students, the NSC and Faculty management and handles all complaints directed at the NSC via the correct channels

People orientated, team player, organised, comfortable with writing professional emails, friendly and determined

​Organise class rep elections, trainings, meetings and social events. Takes action to raise classrep concerns to university staff. Member of the Faculty Board

Marketing Representative

Arguably the best portfolio on the team. The primary task is to get the word out, letting students know what the NSC is planning and organise science garments.

Be friendly and a people's person. Have great organisational and communication skills. Have some knowledge on how to use Instagram, Facebook and Twitter, addiction to social media really does go a long way here

​Manage the NSC social media platforms, advertise NSC events and organise(designing and ordering) garments for science student

Social Representative

Organising and planning events. Events include science-specific events, socials and social impact.

Creative, organised, good time management and communication skills


​Getting quotes from companies, managing events, setting up and planning, booking locations

Social Impact

New portfolio aimed at giving back to Science students and surrounding communities, while creating social issue awareness.  

Empathetic, driven, passionate about helping others, caring, friendly

​Organize and promote social impact events. Collaborate with Science Faculty social impact committee. As a new portfolio duties are flexible

​Postgraduate Representative

The voice of Natural Science Postgraduates on the NSC. Acts as the Chair of the Faculty of Science Committee on Postgraduate Affairs (FSCPA), consisting of postgraduate representatives from each department

A passion for postgraduate affairs and representation

​Planning informal social as well as academic events (Symposium in collaboration with UCT), consulting with fellow representatives on relevant postgraduate matters, ensuring NSC communications are distributed to postgraduate

NSK Grondwet 

Klik hier ​om te lees (tans slegs in Engels beskikbaar - Afrikaans sal volg).

Visie

Ons sal deurentyd daarna streef om ons visie uit te leef deur:

  • ​​verantwoordbaar te wees, toeganklike en sigbare leiers te wees wat alle studente verteenwoordig 
  • studente bewus te maak van verskeie hulpbronne en steundienste wat tot hul beskikking is 
  • effektiewe en deursigtige kommunikasie tussen studente, studenteleierskap en bestuur te handhaaf 
  • die akademiese integriteit van die Universiteit te beskerm, te handhaaf en te bevorder

Missie

Ons as die NSK poog om 'n verteenwoordigende liggaam vir ons medewetenskapstudente te wees. Ons doelwit is om 'n omgewing te skep waarin studente daarna kan streef om hulleself holisties te ontwikkel ten einde positiewe bydraes tot Suid-Afrika te kan lewer. Boonop streef ons daarna om krities om te gaan met faktore wat genoemde omgewing inperk soos, maar nie beperk tot, enige akademiese of sosiale uitdagings wat mag ontstaan

Values

Integriteit / Toegewyd / Verantwoordbaar / Inklusief / Innoverend

 

Kontak die komiteelede van 2023


Tauriq Willemse

Voorsitter

Stuur e-pos


Meagan Classen

Ondervoorsitter

Stuur e-pos


Tahlita Smit​

Sekretaresse

Stuur e-pos


​Tebogo Motaung

Studentesake

Stuur e-pos


Sphephelo Mhlongo

Sosiale Impak

Stuur e-pos


Marothi MK Motshekga

Bemarking 

Stuur e-pos


Buhlebenkosi Nombewu

Sosiaal

Stuur e-pos


Kabelo Dintle Chiloane

Tesourier

Stuur e-pos


Liam Quinlan

Nagraadse verteenwoordiger

Stuur e-pos​​

​​​