Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Sosiale Impak

​​​Die Fakulteit Natuurwetenskappe werk saam met die Departement van Wetenskap en Tegnologie en verskeie ander instellings om mense in die gemeenskap en veral leerders in skole bewus te maak van die belangrikheid van wetenskap en tegnologie. Die Fakulteitspersoneel ondersteun en is betrokke  by uitreikprogramme soos die Nasionale Eskom Ekspo vir Jong Wetenskaplikes, die Maties Natuurwetenskappe Winterweek, en die Wiskunde Olimpiades op streeks- en nasionale vlak. Die Fakulteit dra ook by tot die ontwikkeling van die samelewing en sy mense deur die vorming van vennootskappe met skole en wetenskaponderwysers.


 

Maties Natuurwetenskappe Winterweek vir voornemende studente

Die gewilde Maties Natuurwetenskappe Winterweek gee aan leerders wat geïnteresseerd is in 'n loopbaan in die Natuurwetenskappe, die ideale geleentheid om meer uit te vind oor die studieprogramme wat die Fakulteit Natuurwetenskappe aanbied, die onderskeie vakdissiplines, en die beroepsgeleenthede wat in hierdie wetenskapsvelde beskikbaar is.


​Meer Inligting​

Vir meer inligting, kontak: 

Ntsiki Langa
E-pos​ nalanga@sun.ac.za

 

Maties Natuurwetenskappe Winterweek Aansoekvorm
Eskom Ekspo vir Jong Wetenskaplikes
IImbovane uitreikprojek
Universiteit se Sosiale Impak​ Webblad