Political Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Welkom by Politieke Wetenskap​

 

Die Departement Politieke Wetenskap is ’n dinamiese, navorsingsgedrewe eenheid wat fokus op die politieke uitdagings wat Suid-Afrika en die groter Afrikakontinent in ’n globale wêreld in die gesig staar. Met behulp van omvattende navorsingsprogramme, het die departement vakkennis in ’n wye spektrum van internasionale, Afrika- en interne politiek ontwikkel. Dringende aangeleenthede soos armoede, ontwikkeling, globalisering en ongelykheid word in voorgraads- sowel as nagraadse vlakke aangespreek. Die departement lewer hoë gehalte teoretiese en analitiese opleiding in verskeie sub-terreine van Politieke Wetenskap, met spesifieke fokus op politieke risiko analise, openbare beleidsanalise, politieke gedrag en opname-navorsing, buitelandse politieke analise, globale regeerkunde en vrede- en konflikstudies in Afrika. Vakkenners in die praktyk en internasionale universiteite word dikwels vir die aanbied van modules betrek.


The popular view that possession of a university degree no longer guarantees success in the job market is simply not true. Over the past fifteen years, the number of degreed graduates in the labour force has more than doubled even as the graduate unemployment rate has fallen and, even after the financial crisis, graduate unemployment remains at around 5 per cent. These are key findings of a CDE Insight, GRADUATE UNEMPLOYMENT IN SOUTH AFRICA: A much exaggerated problem.

To view the report click here