Centre for Student Administration
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Sentrum vir Studente-administrasie

Sentrum vir Studente-administrasie fokus op die volgende areas:

 • Lewering van 'n omvattende kliëntediens en hantering van navrae

 • Toepassing van jaarboekbepalings, beleide en prosedures in verband met akademiese programme

 • Registrasie by die Raad op Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika

 • Koördinering van internskapplasings van finalejaar- mediese studente

 • Sekretariaat van vaste komitees

 • Beplanning van roosters, eksamens en toetsreëlings

 • Koshuisplasings

 • Werwing, keuring en registrasie van studente

 • Reël van eerstejaarsverwelkoming, eedafleggingsgeleenthede en professorale intreeredes

 • Voorgraadse beursadministrasie

 • Jaarboek van die Universiteit Stellenbosch (Deel 1 (FGGW) en Deel 12)

 • Administratiewe ondersteuning aan SA Kubaanseopgeleide mediese studente.


Beleidsdokumente