Centre for Student Administration
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sentrum vir​​ Studente-administrasie


Kantoor vir Voorgraadse Keuring en Werwing​

Carlo Links​

​Hoof: Kantoor vir Voorgraadse Keuring en Werwing​

Carlo Links​​​

​​+27 21 938 9203

Stuur e-pos
Algemen navrae​​

Programfokus: MBChB en B in Spraak-Taal- en Gehoorterapie​

  • Bestuur van die Kantoor vir Voorgraadse Keuring en Werwing (Tygerberg-kampus) en die keuringsprosesse vir voorgraadse programme van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW)
  • Koördinering van aktiwiteite ten opsigte van die werwing van voornemende studente vir die voorgraadse programme van die FGGW (bv. die US se Opedag en die opstelling en redigering van bemarkingsmateriaal)
  • Hantering van program- en keuringsnavrae vanaf voornemende studente, ouers en die publiek
  • ​Sekretariaat van alle voorgraadsekeuring- en keuringverwante vergaderings
Anthea Roberts​

Keuring- en Werwings​beampte

Anthea Roberts

+27 21 938 9533

Stuur e-pos​
Algemen navrae​​

Programfokus: ​BSc in Fisioterapie, B in Verpleegkunde, B in Arbeidsterapie

  • Administrasie en prosessering van aansoeke vir keuring vir die voorgraadse programme van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW)
  • Steun van aktiwiteite rakende die werwing van voornemende studente vir die voorgraadse programme van die FGGW (bv. die US se Opedag)
  • ​Hantering van program- en keuringsnavrae vanaf voornemende studente, ouers en die publiek
Carin Basson​

Administratiewe Beampte: Kantoor vir Voorgraadse Keuring en Werwing

Carin Basson

​​+27 21 938 9580

​​ Stuur e-pos​
Algemen navrae​​

Programfokus: MBChB en BSc in Dieetkunde​

  • Keuringsadministrasie van voorgraadse aansoeke van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW)
  • Ondersteunde aktiwiteite rakende die werwing van voornemende studente vir die voorgraadse programme van die FGGW (bv. die US se Opedag)
  • ​Hantering van algemene program- en keuringsnavrae vanaf voornemende studente, ouers en die publiek