Centre for Student Administration
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sentrum vir​​ Studente-administrasie


Keurings- en Werwingskantoor

 

Hoof: Keuring- en We​rwingskantoor

Bronwen Geyer​​

+27 21 938 9203

+27 21 938 9834

Stuur e-pos​

  • Bestuur van die Keuring- en Werwingskantoor (Tygerbergkampus) en die keuringsprosesse van voorgraadse programme van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW)
  • Koördinering van aangeleenthede wat verband hou met die werwing van voornemende studente vir die voorgraadse programme van die FGGW (bv. US Opedag, kampustoere)
  • Hantering van program- en keuringsnavrae van voornemende studente, ouers en die publiek
  • Sekretariaat van alle keurings- en verwante vergaderings
​  

Keuring- en Werwings​beampte

Anthea Roberts

+27 21 938 9533

+27 21 938 9834

Stuur e-pos​

  • Administrasie en verwerking van aansoeke vir keuring tot die voorgraadse programme in die FGGW
  • Ondersteun aktiwiteite wat verband hou met die werwing van voornemende studente vir die voorgraadse programme van die FGGW (bv. US Opedag, kampustoere)
  • Hantering van program- en keuringsnavrae deur voornemende studente, ouers en die publiek​

Carin Basson​

Administratiewe Beampte: Keuringskantoor​

Carin Basson

Kantoorure: 08:00 - 13:00

+27 21 938 9580

+27 21 938 9834

Stuur e-pos​

  • Keuringsadministrasie van die voorgraadse aansoeke vir programme van die FGGW
  • Ondersteun aktiwiteite wat verband hou met die werwing van voornemende studente vir die voorgraadse programme van die FGGW (bv. US Opedag, kampustoere)
  • Hantering van algemene program- en keuringsnavrae van voornemende studente, ouers en die publiek​


  HANDIGE SKAKELS