Centre for Student Administration
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​Sentrum vir​​ Studente-administrasie​​​

Assesseringskantoor​​​​

Pomeza Soga  

Hoof: Assesseringskantoor

Pomeza Soga​

​​+27 21 938 9309

Stuur e-pos​

  • Operasionele bestuur van die eksamenkantoor en –prosesse op die Tygerbergkampus
  • Samestelling van die eksamenrooster van die FGGW en die toetsrooster van programme en departemente
  • Sekretariaat funksie en ondersteuning van program eksamenkomitees
  • Koördinering van toets- en ekasamenopsieners van die FGGW.
  • Bestuur en advies rakende verlof tot afwesigheidsaansoeke van toetse en eksamens.
Nothemba Nqayi  

Administratiewe Beampte: Assesseringskantoor​

Nothemba Nqayi

+27 21 938 9142

Stuur e-pos

  • Operasionele ondersteuning van die eksamenkantoor en –prosesse op die Tygerbergkampus
  • Ondersteuning aan eksterne eksaminatore (benoeming, vlugbesprekings, vergoedingseise en vertroulike verslagvorms)
  • Bestuur en advies rakende verlof tot afwesigheidsaansoeke van toetse en eksamens
  • Administrasie rakende inhandiging en druk van alle toetsvraestelle​​.​

​​​​ ​