Centre for Student Administration
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​

​Sentrum vir​​ Studente-administrasie​

Kursuskantoor​

LiezelMarais.jpg

Fakulteitsadministrateur en Hoof: Kursuskantoor​

Johan Coetzer
Tel: 021 938 9204
E-pos: jco@sun.ac.za

 • Bestuur van studente administrasie met betrekking tot die toelating, registrasie en kwalifikasieverwerwing van studente. 
 • Voorsien die sekretariaat van Komitees vir Voor- en Nagraadse Onderrig, Fakulteitskomitee en Fakulteitsraad. 
 • Toepassing van Jaarboekbepalings, beleide en prosedures wat verband hou met akademiese programme en geregistreerde studente.

 

LiezelMarais.jpg

Fakulteitsbeampte 

Vanessa Joseph
Tel: 021 938 9235
E-pos: vbj@sun.ac.za

 • Bestuur aansoeke om toelating tot nagraadse programme.
 • Hanteer navrae in verband met nagraadse programme.
 • Registrasie van studente.
 • Bestuur die uitreiking van:
 • akademiese rekords  aan studente en
 • studieverklarings aan studente.
 • Hanteer die opdatering van persoonlike inligting van studente op die US-stelsel.​

 Fakulteitsbeampte (Stellenboschkampus) 

Zenda Jansen
Tel: 021 808 4842
E-pos: zj@sun.ac.za

 • Hanteer die aansoeke om toelating tot voor- en nagraadse programme 
 • Hantering van navrae rakende voorgraadse programme en nagraadse programme wat op die Stellenboschkampus aangebied word
 • Registrasie van studente
 • Hanteer die uitreiking van:
  • akademiese rekords aan studente en
  • studieverklarings aan studente
 • Hanteer die opdatering van persoonlike inligting van studente op die US-stelsel
 • Hanteer die aansoekproses van RPL vir vrystelling en RTT-aansoeke vir voorgraadse programme​

 

​​

​Administratiewe Beampte: Kursusse

Nobukho Njemla-Klaas
Tel: 021 938 9199
E-pos: nnjemla@sun.ac.za 

 • Administratiewe ondersteuning aan die Fakulteitsadministrateur vir die Komitees van Voor- en Nagraadse Onderrig, Fakulteitskomitee en Fakulteitsraad.
 • Hanteer verskeie take, soos die registrasie van nuweling- eerstejaarstudente by die GBRSA en SARV
 • Hanteer die bestuur van die databasis van geakkrediteerde buitedosente
 • Hanteer die kommunikasie van besluite van die Fakulteitsraad en Senaat
 • Verleen hulp en advies met betrekking tot die na​graadseaansoek-ondersteuningsdatabasis (NAO), nagraadseaansoek-dokumentasie en skakeling met studente en personeel​​​