Finance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Fondsbestuur

​​​

Beleggingsbestuur

Die US se beleggings word bestuur deur die Beleggingskomitee,  ʼn sub-komitee van die Raad.  Die US Fondse word langtermyn belê volgens ʼn wêreldwye gebalanseerde mandaat. Korttermynfondse word belê in die geldmark en die opbrengs realiseer maandeliks.