Finance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Fondsbestuur


 

​​​​Beleggingsbestuur

Hoe om fondse Korttermyn te belê?

Die nie-begrotingskostepunte word geskep deur FBS om outomaties maandeliks rente op batige saldo's te verdien en rente te hef op oortrokke saldo's. Indien fondse op ʼn kostepunt nie binne vyf jaar aangewend gaan word nie, kan aansoek gedoen word om die fondse langtermyn te belê.

 

Hoe om fondse Langtermyn te belê?

Langtermynfondse is onderhewig aan markskommelinge en inkomste opbrengste word jaarliks in Desember toegedeel. Kapitaal opbrengste realiseer wanneer fondse onttrek word.

investment_afr.png