Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Welkom by die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe


Die Fakulteit Lettere en Sosial Wetenskappe bied 'n dinamiese en interaktiewe leer omgewing aan sy studente, wat fokus veral op die voorbereiding van gegradueerdes vir 'n hele nuwe kennisgebaseerde samelewing en ekonomie. ​Sy navorsing, leer en onderrig, en gemeenskapsinteraksie is toegespits op die uitdagings van die lewe in 'n vinnig globaliserende wêreld. Dit is ons doel om nie net die gesogte basis vir opleiding in die geesteswetenskappe en spesifiek Kuns, Tale en Sosiale Wetenskappe te wees nie, maar om onderrig en navorsing te lewer wat van toepassing op die streek, land en kontinent is, en ook internasionaal mededingend is.​

​​

Graduate School logo pic.jpg.GIF

Die Nagraadse Skool (beter b​​ekend
as die Graduate School) is die sambreel-struktuur vir die koördineering van navorsingstemas wat op Afrika se ontwikkeling gefokus is en is verant-woordelik vir die bestuur van doktorale programme en voltydse doktorale studiebeurse in die Fakulteit.

 

Lees meer ›

PANGeA logo.jpg

Die 
Partnership for Africa's Next Generation of Academics (PANGeA) 
bestaan tans uit ses universiteit​e op die Afrika-kontinent wat deel vorm van 'n netwerk wat daarop gefokus is om hoër onderwys in Afrika te bevorder deur onder andere geleenthede te skep vir samewerkende navorsing en kennisuitruiling onder eweknie-instellings.

Lees meer ›

Hope Project logo.GIF

Die Nagraadse Skool en PANGeA vorm gesamentlik die ko​mponente van die Fakulteit se vlagskipprojek (die Nagraadse Skool-inisiatief) en maak deel uit van die Universiteit Stellenbosch se 
HOOP Projek.


​​​Lees meer ›​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Afrikaans & Nederlandshttp://www.sun.ac.za/afrndl, Afrikaans & NederlandsAfrikaans & Nederlands
Algemene Taalwetenskaphttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts/linguistics/Pages/default.aspx, Algemene TaalwetenskapAlgemene Taalwetenskap
Antieke Studiehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts/ancient-studies/Pages/default.aspx, Antieke StudieAntieke Studie
Chineeshttp://academic.sun.ac.za/forlang/afr/index_a.htm, ChineesChinees
Drama Departementhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts/drama, http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts/dramaDrama Departement
Duitshttp://academic.sun.ac.za/forlang/afr/index_a.htm, DuitsDuits
Engelshttp://www.sun.ac.za/english/faculty/arts/english/, EngelsEngels
Filosofiehttp://www.sun.ac.za/philosophy, FilosofieFilosofie
Franshttp://academic.sun.ac.za/forlang/afr/index_a.htm, FransFrans
Geografie & Omgewingstudiehttp://www0.sun.ac.za/geography/, Geografie & OmgewingstudieGeografie & Omgewingstudie
Geskiedenis Departementhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts/history/Pages/default.aspx, http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts/history/Pages/default.aspxGeskiedenis Departement
Inligtingwetenskaphttp://www.informatics.sun.ac.za/index.php?taal=afrikaans, InligtingwetenskapInligtingwetenskap
Joernalistiekhttp://www.sun.ac.za/journalism, JoernalistiekJoernalistiek
Maatskaplike Werkhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts/social-work/, Maatskaplike WerkMaatskaplike Werk
Moderne Vreemde Talehttp://academic.sun.ac.za/forlang/afr/index_a.htm, Moderne Vreemde TaleModerne Vreemde Tale
Musiekhttp://www0.sun.ac.za/music/af/ , MusiekMusiek
Politieke Wetenskaphttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts/political-science, Politieke WetenskapPolitieke Wetenskap
Sielkundehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts/psychology, SielkundeSielkunde
Sosiologie & Sosiale Antropologiehttp://blogs.sun.ac.za/sociology/, Sosiologie & Sosiale AntropologieSosiologie & Sosiale Antropologie
Visuele Kunstehttp://www.sun.ac.za/visualarts, Visuele KunsteVisuele Kunste

​​
Taalimplementerings-plan 2017

Om meer oor die Fakulteit se Taalimplementeringsplan 2017 te lees, klik hier​.​​​