work-top.jpg​​

Ons Werk

​​

Die Afdeling Korporatiewe Kommunikasie se werk sluit ’n wye verskeidenheid kommunikasieplatforms in, van gedrukte en digitale publikasies tot webtuistes en geleenthede.


Inhoudsnaaf​​

Die Inhoudsnaaf vervaardig media-inhoud in die vorm van artikels, foto’s en video’s vir alle interne en eksterne kommunikasieplatforms van die Universiteit Stellenbosch. Dit berig oor baanbrekernavorsing, institusionele nuus, innovasie en kampusgeleenthede. Klik hier vir die jongste US-nuus: 
Lees die jongse SU-nuus

Mediaskakeling​

Die Universiteit Stellenbosch skakel en handhaaf verhoudings met ’n wye verskeidenheid Suid-Afrikaanse en internasionale media. Die Mediaskakelkantoor is ’n sentrale punt vir medianavrae, deskundige menings, fotoversoeke, mediamonitering en die verspreiding van mediaverklarings en artikels oor toonaangewende navorsing, innovasie, suksesse en geleenthede. 
​​​Lees Meer
​​

Sosiale Media

Die Universiteit Stellenbosch is aktief op verskeie sosialemediaplatforms en gebruik dié platforms om met verskeie gehore te skakel, waaronder alumni en huidige en voornemende studente.
Volg ons:
facebook.jpgtwitter.jpginstagram.jpgyoutube.jpglinkedin.jpg

Webtuiste 

Die korporatiewe webtuiste van die Universiteit Stellenbosch is die tuiste van alle inligting oor die Universiteit, onder meer studieprogramme, fakulteite, departemente en afdelings. Die webtuiste is ook ’n nuusplatform, waar die jongste nuus oor die US daagliks verskyn. 
Gaan na www.sun.ac.za

Interne kommunikasie

Kommunikasie met die Universiteit Stellenbosch se interne belanghebbendes – personeellede en studente – geskied deur verskeie elektroniese nuusbriewe en ’n aanlyn tydskrif. Hierdie publikasies is bedoel om die Universiteit se personeellede en studente in te lig en betrokke te hou. Daarbenewens is die portefeulje interne kommunikasie verantwoordelik vir die strategiese beplanning van temas, inhoud en boodskappe wat op verskeie interne kommunikasieplatforms gebruik word, en waarvan die uitkomste die geïntegreerde kommunikasiestrategie ondersteun.
info@SU
news@SU
Leef@S​U​

Publikasies

Die Afdeling Korporatiewe Kommunikasie vervaardig gedrukte publikasies met die oog op eksterne belanghebbendes, waaronder alumni, die Stellenbosse gemeenskap, navorsingsvennote en die regering. Hierdie publikasies sluit die Universiteit se jaarverslag, die alumnitydskrif Matieland, ’n profiel- en kitsfeitebrosjure sowel as ’n verskeidenheid spesiale publikasies in. ​
R​ead More

Belanghebbende-verhoudings

Die Departement Belanghebbendeverhoudings konsentreer daarop om sterk verhoudings sowel binne as buite die Universiteit te bou en leiding te bied oor hoe om steun vir die instelling se programme en inisiatiewe uit te brei. Dít word gedoen deur met vennote oor die hele kampus saam te werk om die Universiteit met die algemene publiek sowel as spesifieke belanghebbendes in aanraking te bring. Ons koördineer alle institusionele geleenthede en bied leiding oor protokolkwessies.

Handelsmerk- en Korporatiewe Identiteit 

Die Departement Handelsmerk- en Korporatiewe Identiteit bestuur handelsmerkidentiteit deur riglyne, protokolle en steunmeganismes aan die Universiteit se personeellede, studente en eksterne diensverskaffers te voorsien. Hierdie steunmeganismes sluit deelnemende platforms soos die US se handelsmerknawe en die gereedskapkis vir die Eeufees-handelsmerkidentiteit in om handelsmerkvoldoening te verbeter. ​ ​